15 Haziran 2012 CUMA

Resm Gazete

Say : 28324

YNETMELK

Ekonomi Bakanlndan:

TRKYE HRACATILAR MECLS VE HRACATI BRLKLER

NSAN KAYNAKLARI YNETMELNDE DEKLK

YAPILMASINA DAR YNETMELK

MADDE 1 3/9/2009 tarihli ve 27338 sayl Resm Gazetede yaymlanan Trkiye hracatlar Meclisi ve hracat Birlikleri nsan Kaynaklar Ynetmeliinin 3 nc maddesinin birinci fkrasnn (d) bendi aadaki ekilde deitirilmitir.

d) Eleme snav: 18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 sayl Bakanlar Kurulu Karar ile yrrle konulan Kamu Grevlerine lk Defa Atanacaklar in Yaplacak Snavlar Hakknda Genel Ynetmelik hkmlerine gre lme, Seme ve Yerletirme Merkezi Bakanlnca yaplan Snav,

MADDE 2 Ayn Ynetmeliin 5 inci maddesinin birinci fkrasnn (c) bendi aadaki ekilde deitirilmitir.

c) zel hizmet szlemesi: Bu Ynetmelikte belirlenen esaslar haricinde ve bu Ynetmeliin 7 nci maddesinde belirtilen unvanlar dnda istihdam edilmek zere, zel ihtisas gerektiren konularda altrlmas gerekebilecek, temininde zorluk ekilen en az drt yllk yksekokul mezunu ve konusunda en az drt yllk i tecrbesi bulunan personel ile yaplan szlemelerdir.

MADDE 3 Ayn Ynetmeliin 7 nci maddesinin yedinci, sekizinci, dokuzuncu ve onuncu fkralarnn (b) bentleri ile sekizinci fkrasnn (c) bendi aadaki ekilde deitirilmitir.

b) Snavn yapld yln Ocak aynn ilk gnnde otuzbe yan doldurmam olmak,

c) En az drt yllk eitim veren siyasal bilgiler, hukuk, iktisadi ve idari bilimler, iktisat, iletme ve mhendislik faklteleri ile dier drt yllk eitim veren niversite ve fakltelerin kamu ynetimi, uluslararas ticaret, matematik, istatistik ve tasarm blmlerinden veya yksekokullarndan ya da bunlara denklii Yksekretim Kurulu tarafndan onaylanm yabanc faklte veya yksekokullardan mezun olmak,

MADDE 4 Ayn Ynetmeliin 12 nci maddesinin birinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(1) Personelin genel sekreterlik ile iliii, kendi istei ile grevden ayrlma, emeklilik, malullk ve lm hali ile 65 yann tamamlanmas halinde kendiliinden; bu Ynetmelikte iliiin kesilmesini gerektirecek dier hususlarn gereklemesi hali ile 4857 sayl Kanunu hkmlerine gre hizmet szlemesinin feshini gerektiren hallerde ynetim kurulu karar ile sona erer.

MADDE 5 Ayn Ynetmeliin 15 inci maddesinin yedinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(7) Belirli sreli hizmet szlemesi ile istihdam edilmesi dnlen personelden 7 nci maddenin ya snr ve eleme snav hari olmak zere sekiz, dokuz, on ve onbirinci fkralarnda belirtilen artlar tayanlarn aylk creti, ilgili fkrada belirtilen unvanlara ie balamada hak tannan aylk plak cretinden fazla olmamak zere Ynetim Kurulu tarafndan szleme sresince geerli olmak zere belirlenir. Belirli sreli hizmet szlemesi ile istihdam edilen personele grup ve basamak ilerlemesi yaplmaz.

MADDE 6 Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 7 Bu Ynetmelik hkmlerini Ekonomi Bakan yrtr.

 

Ynetmeliin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

3/9/2009

27338

Ynetmelikte Deiiklik Yapan Ynetmeliklerin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

1

11/10/2011

28081

2

3/4/2012

28253

3

7/4/2012

28257