15 Haziran 2012 CUMA

Resm Gazete

Say : 28324

YNETMELK

Ekonomi Bakanlndan:

TRKYE HRACATILAR MECLS LE HRACATI BRLKLERNN

KURULU VE GREVLER HAKKINDA YNETMELKTE

DEKLK YAPILMASINA DAR YNETMELK

MADDE 1 3/9/2009 tarihli ve 27338 sayl Resm Gazetede yaymlanan Trkiye hracatlar Meclisi ile hracat Birliklerinin Kurulu ve Grevleri Hakknda Ynetmeliin 3 nc maddesinin birinci fkrasnn (c) bendi aadaki ekilde deitirilmitir.

c) Genel sekreterlik: TM ve ihracat birlikleri genel sekreterliklerini

MADDE 2 Ayn Ynetmeliin 8 inci maddesinin drdnc fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(4) yeler, genel kurula katlabilmek iin, cari yl itibariyle birlie olan borlarn, seimli genel kurullarda ilk toplant tarihinden en az onyedi gn, seimsiz genel kurullarda en az gn nce demek zorundadr.

MADDE 3 Ayn Ynetmeliin 12 nci maddesinin birinci fkrasnn (a) bendi aadaki ekilde deitirilmitir.

a) Cari yl itibaryla birlie borcu bulunup bulunmadn,

MADDE 4 Ayn Ynetmeliin 16 nc maddesinin nc fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(3) Gerekli nisap salanamad takdirde, ilan edilen toplant saatinden itibaren bir saat beklenir. Hazirun cetvelinde yer alan ye says binden fazla olan birliklerde bu sre iki saattir. Yine nisap salanamamas halinde durum zabtla tespit edilerek TMe ve Bakanla bildirilir.

MADDE 5 Ayn Ynetmeliin 20 nci maddesinin birinci fkrasnn () bendi aadaki ekilde deitirilmitir.

) Hizmet karl tahsil edilecek cretlerin miktar ve oranlarn tespit etmek.

MADDE 6 Ayn Ynetmeliin 22 nci maddesinin birinci ve ikinci fkralar aadaki ekilde deitirilmitir.

(1) Ynetim kurulu, ayda en az bir kez, ye saysnn yardan bir fazlas olan en az yedi kii ile toplanr. Ancak, ynetim kurulu bakan veya yardmclarndan biri bulunmadan toplant yaplmaz. Genel sekreter veya vekili ynetim kurulu toplantlarnda hazr bulunur. Genel sekreter veya vekilinin oy hakk yoktur. Ayrca, ynetim kurulu bakan gerekli grd hallerde ynetim kurulunu toplantya arabilir. Toplantlarda kararlar ounlukla alnr. Oylarn eit olmas halinde bakan veya toplantya bakanlk eden bakan yardmcsnn oy verdii taraf ounluu salam olur. yelerin, ahsn veya temsil ettii firmay ilgilendiren bir hususun mzakeresinde oy hakk yoktur.

(2) TM veya ihracat birlikleri tarafndan yaplan grevlendirmeler, kendisi, ei, ocuu, annesi veya babasnn doktor raporu ile tevsik edilen salk mazeretleri ile ei, ocuu, annesi veya babasnn vefat halleri haricinde, art arda defa veya her halkarda bir takvim yl iinde toplam be defa ynetim kurulu toplantsna katlmayan yenin yelii kendiliinden sona erer. Yerine ilk sradaki yedek ye geer. Genel sekreter, yelerin toplantya itirakini izleyip bu madde erevesinde gerekli ilemleri yerine getirmekle ykmldr. Ynetim kurulu toplantlarna ynetim kurulu bakan ve genel sekreterce gerekli grlen personel dnda kimse giremez. Ynetim kurulu toplantlarnda vekaleten oy kullanlamaz.

MADDE 7 Ayn Ynetmeliin 23 nc maddesinin nc fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(3) Karar defterine ayrca toplantya katlmayan yelerin isimleri ile var ise 22 nci maddenin ikinci fkrasnda belirtilen mazeretleri yazlr.

MADDE 8 Ayn Ynetmeliin 26 nc maddesinin yedinci fkrasnn () ve (i) bentleri aadaki ekilde deitirilmitir.

) Birlik personelinin disiplin amiri sfatyla, her kademedeki personeli denetlemek; mevzuat ve ynetim kurulu tarafndan verilen grevleri birlik bnyesinde kurulmu bulunan birimler vastasyla yerine getirmek,

i) Personelin verimli ekilde alabilmesi iin gerekli her trl tedbiri almak, mesai saatlerinde grevleri banda bulunmalarn denetlemek, personel servisince personel zlk dosyalarnn usulne gre dzenlenmesini ve saklanmasn salamak,

MADDE 9 Ayn Ynetmeliin 27 nci maddesinin yedinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(7) TM veya ihracat birlikleri tarafndan yaplan grevlendirmeler, kendisi, ei, ocuu, annesi veya babasnn doktor raporu ile tevsik edilen salk mazeretleri ile ei, ocuu, annesi veya babasnn vefat halleri haricinde, art arda defa veya grev sresi ierisinde toplam be defa sektr kurulu toplantsna katlmayan yenin yelii kendiliinden sona erer. Yerine ilgili birliin ynetim kurulu yeleri arasndan tespit edecei bir temsilci atanr.

MADDE 10 Ayn Ynetmeliin 29 uncu maddesinin nc fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(3) TM veya ihracat birlikleri tarafndan yaplan grevlendirmeler, kendisi, ei, ocuu, annesi veya babasnn doktor raporu ile tevsik edilen salk mazeretleri ile ei, ocuu, annesi veya babasnn vefat halleri haricinde, art arda defa veya grev sresi ierisinde toplam be defa sektrler konseyi toplantsna katlmayan yenin yelii kendiliinden sona erer. Yerine yedek ye geer. TM genel sekreteri, konsey yelerinin toplantya itirakini izleyip bu madde erevesinde gerekli ilemleri yerine getirmekle ykmldr.

MADDE 11 Ayn Ynetmeliin 32 nci maddesinin drdnc fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(4) Genel kurul, TM ynetim kurulunun ars veya TM delegelerinden en az te birinin yazl istei zerine TM ynetim kurulu tarafndan olaanst olarak toplantya arlr.

MADDE 12 Ayn Ynetmeliin 33 nc maddesinin ikinci ve drdnc fkralar aadaki ekilde deitirilmitir.

(2) Olaan ve olaanst genel kurullarnn gndeminde bu maddede saylan konularn, genel kurulun toplanma amacn tayan ilgili gndem maddeleri ile ynetim kurulu tarafndan gndeme alnmas kararlatrlan dier ilave maddeler yer alr.

(4) Gndeme madde ilavesi, ynetim kurulunca veya TM delegelerinin te biri tarafndan genel kurul ilk toplant tarihinden en az yedi gn nce yaplacak yazl bavuru ile mmkndr. Gndemde deiiklik yaplmas halinde durum ilgililere mektup, faks veya elektronik posta ile duyurulur.

MADDE 13 Ayn Ynetmeliin 34 nc maddesinin birinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(1) Genel sekreterlik tarafndan, delegeleri gsterir liste ilk toplant tarihinden yirmi drt saat nce TM merkezinde ilan edilir. Seimli genel kurullarda Kanunun 17 nci maddesi erevesinde ilem yaplr.

MADDE 14 Ayn Ynetmeliin 35 inci maddesinin birinci ve ikinci fkralar aadaki ekilde deitirilmitir.

(1) Hazirun cetveli, toplant saatinden uygun bir sre nce imzaya alr. Delegeler kimlik kartlarn ibraz ederek hazirun cetvelini imzalar ve toplantya giri ile seimli genel kurullarda oy kullanma kartlarn alarak toplant salonuna girerler.

(2) Seimli genel kurul toplantlarnda, ilan edilen toplant saati geldikten ve gerekli nisap salandktan sonra toplant alabilir. lk toplantda gerekli nisap, hazirun cetvelinde yer alan delege saysnn yardan bir fazlasn ifade eder. Hazirun cetveli ise ilan edilen oy verme saatinin bitimine kadar ak tutulur.

MADDE 15 Ayn Ynetmeliin 38 inci maddesinin birinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(1) Olaan ve olaanst genel kurul toplantlar TM bakan veya TM bakannn verecei yetki ile Genel Sekreter tarafndan alr. Al mteakip toplantnn ynetimi amacyla delegeler arasndan bir divan bakan ve iki katip seilir. Ynetim kurulu asil yeleri ile seimli genel kurullarda organ yeliklerine aday olanlar, divan heyetinde yer alamaz.

MADDE 16 Ayn Ynetmeliin 39 uncu maddesinin nc fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(3) TM veya ihracat birlikleri tarafndan yaplan grevlendirmeler, kendisi, ei, ocuu, annesi veya babasnn doktor raporu ile tevsik edilen salk mazeretleri ile ei, ocuu, annesi veya babasnn vefat halleri haricinde, art arda defa veya bir takvim yl iinde toplam be defa ynetim kurulu toplantsna katlmayan yenin yelii kendiliinden sona erer. Genel Sekreter, yelerin toplantya itirakini izleyip bu madde erevesinde gerekli ilemleri yerine getirmekle ykmldr. Ynetim kurulu toplantlarnda vekaleten oy kullanlamaz.

MADDE 17 Ayn Ynetmeliin 44 nc maddesinin altnc fkrasnn () ve (i) bentleri aadaki ekilde deitirilmitir.

) Genel Sekreterlik personelinin disiplin amiri sfatyla, her kademedeki personeli denetlemek; mevzuat ve ynetim kurulu tarafndan verilen grevleri Genel Sekreterlik bnyesinde kurulmu bulunan birimler vastasyla yerine getirmek,

i) Personelin verimli ekilde alabilmesi iin gerekli her trl tedbiri almak, mesai saatlerinde grevleri banda bulunmalarn denetlemek, personel servisince personel zlk dosyalarnn usulne gre dzenlenmesini ve saklanmasn salamak,

MADDE 18 Ayn Ynetmeliin 45 inci maddesinin ikinci ve altnc fkralar aadaki ekilde deitirilmitir.

(2) Genel Sekreterlik, 8 inci maddede belirtilen artlar yerine getiren yeler ile bu yelerin bor durumlarn, Birlik merkezinde ve internet yolu ile genel kurulun ilan tarihinden itibaren en az gn sreyle ilan eder. lan sresi ierisinde listeye yaplacak itirazlar genel sekreterlike incelenir ve en ge iki gn iinde sonulandrlr. Seim yaplacak genel kurul toplantsndan en az onbe gn nce, seimler iin belirlenen liste, toplantnn gndemi, yeri, gn, saati ile ounluk olmad takdirde yaplacak ikinci toplantya ilikin hususlar belirten bir yaz ile birlikte nsha olarak o yer ile seim kurulu bakan olan hkime verilir. Bir yerde birden fazla ile seim kurulu bulunduu takdirde grevli hkim, Yksek Seim Kurulunca belirlenir. Toplant tarihleri, gndemde yer alan dier konular gz nnde bulundurularak grmelerin bitimine gre seimlerin ile seim kurulu bakannn gzetiminde yaplmas salanr.

(6) Hkim, kamu grevlileri veya aday olmayan genel kurul yeleri arasndan bir bakan ile iki yeden oluan seim sandk kurulunu atar. Ayn ekilde ayrca yedek ye de belirlenir. Seim sandk kurulu bakannn yokluunda kurula en yal ye bakanlk eder.

MADDE 19 Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 20 Bu Ynetmelik hkmlerini Ekonomi Bakan yrtr.

 

Ynetmeliin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

3/9/2009

27338

Ynetmelikte Deiiklik Yapan Ynetmeliklerin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

1

4/3/2010

27511

2

14/4/2011

27905

3

11/10/2011

28081