12 Haziran 2012 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28321

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                      T.C.

          BAŞBAKANLIK                                                                                                                11 Haziran 2012

   B.02.0.PPG.0.12-305-5007

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

             Görüşmelerde bulunmak üzere; 12 Haziran 2012 tarihinde Moldova Cumhuriyeti’ne gidecek olan Adalet Bakanı Sadullah ERGİN’in dönüşüne kadar Adalet Bakanlığına, Başbakan Yardımcısı Bekir BOZDAĞ’ın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

                                                                                                                                             Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                           Başbakan

—————

                         T.C.

      CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                                     11 Haziran 2012

      B.01.0.KKB.01-06-190-376

BAŞBAKANLIĞA

             İLGİ : 11/6/2012 tarihli ve B.02.0.PPG.0.12-305-5007 sayılı yazınız.

             Görüşmelerde bulunmak üzere, 12 Haziran 2012 tarihinde Moldova Cumhuriyeti’ne gidecek olan Adalet Bakanı Sadullah ERGİN’in dönüşüne kadar Adalet Bakanlığına, Başbakan Yardımcısı Bekir BOZDAĞ’ın vekâlet etmesi uygundur.

             Bilgilerini rica ederim.

                                                                                                                                                     Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI