7 Haziran 2012 Tarihli ve 28316 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—  Ekonomi Bakanlığına, Avrupa Birliği Bakanı Egemen BAĞIŞ’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

YÖNETMELİKLER

—  Bingöl Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

—  Bozok Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Endüstri Ürünleri Tasarımı Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

 

KARAR

—  2012-2013 Av Dönemi Merkez Av Komisyonu Kararı (No: 11)

 

 

İLANLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

— T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri