7 Haziran 2012 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 28316

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                      T.C.

          BAŞBAKANLIK                                                                                                          6 Haziran 2012

   B.02.0.PPG.0.12-305-4883

CUMHURBAŞKANLIĞI  YÜCE KATINA

             Görüşmelerde bulunmak üzere; 7 Haziran 2012 tarihinde Irak’a gidecek olan Ekonomi Bakanı Mehmet Zafer ÇAĞLAYAN’ın dönüşüne kadar Ekonomi Bakanlığına, Avrupa Birliği Bakanı Egemen BAĞIŞ’ın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

                                                                                                                                         Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                       Başbakan

—————

                         T.C.

      CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                               6 Haziran 2012

      B.01.0.KKB.01-06-184-369

BAŞBAKANLIĞA

             İLGİ : 6/6/2012 tarihli ve B.02.0.PPG.0.12-305-4883 sayılı yazınız.

             Görüşmelerde bulunmak üzere, 7 Haziran 2012 tarihinde Irak’a gidecek olan Ekonomi Bakanı Mehmet Zafer ÇAĞLAYAN’ın dönüşüne kadar Ekonomi Bakanlığına, Avrupa Birliği Bakanı Egemen BAĞIŞ’ın vekâlet etmesi uygundur.

             Bilgilerini rica ederim.

 

                                                                                                                                                 Abdullah GÜL

                                                                                                                                            CUMHURBAŞKANI