2 Haziran 2012 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28311

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                      T.C.

          BAŞBAKANLIK                                                                                                                  1 Haziran 2012

   B.02.0.PPG.0.12-305-4756

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

             Türk-Arap Sanayi İşbirliği Konferansı’na katılmak üzere; 2 Haziran 2012 tarihinde Libya’ya gidecek olan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat ERGÜN’ün dönüşüne kadar Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına, Milli Eğitim Bakanı Ömer DİNÇER’in vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

                                                                                                                                     Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                   Başbakan

—————

                         T.C.

      CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                                       1 Haziran 2012

      B.01.0.KKB.01-06-179-361

BAŞBAKANLIĞA

             İLGİ : 1/6/2012 tarihli ve B.02.0.PPG.0.12-305-4756 sayılı yazınız.

             Türk-Arap Sanayi İşbirliği Konferansı’na katılmak üzere, 2 Haziran 2012 tarihinde Libya’ya gidecek olan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat ERGÜN’ün dönüşüne kadar Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına, Milli Eğitim Bakanı Ömer DİNÇER’in vekâlet etmesi uygundur.

             Bilgilerini rica ederim.

 

                                                                                                                                             Abdullah GÜL

                                                                                                                                        CUMHURBAŞKANI