30 Mayıs 2012 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28308

ATAMA KARARI

             Karar Sayısı : 2012/3231

             Ekli listede adları yazılı kişilerin karşılarında gösterilen görevlere atanmaları; Dışişleri Bakanlığının 11/5/2012 tarihli ve 1329 sayılı yazısı üzerine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 59 uncu maddesi ile 23/4/1981 tarihli ve 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 19/5/2012 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                                     Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

 

Recep Tayyip ERDOĞAN

             Başbakan

 

             B. ARINÇ                                  C. YILMAZ                               B. ATALAY                                S. ERGİN

      Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı V.                  Başbakan Yardımcısı                 Başbakan Yardımcısı V.

 

             S. ERGİN                                    F. ŞAHİN                                  E. BAĞIŞ                                 N. ERGÜN

           Adalet Bakanı                  Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı          Avrupa Birliği Bakanı         Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

 

              F. ÇELİK                               E. BAYRAKTAR                            H. YAZICI                           M. Z. ÇAĞLAYAN

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı    Çevre ve Şehircilik Bakanı                 Dışişleri Bakanı V.                        Ekonomi Bakanı

 

             T. YILDIZ                                    S. KILIÇ                                   E. BAĞIŞ                                 H. YAZICI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı          Gençlik ve Spor Bakanı      Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı V.    Gümrük ve Ticaret Bakanı

 

            İ. N. ŞAHİN                                 C. YILMAZ                                E. GÜNAY                               M. ŞİMŞEK

           İçişleri Bakanı                             Kalkınma Bakanı                    Kültür ve Turizm Bakanı                     Maliye Bakanı

 

                                          Ö. DİNÇER                            E. GÜNAY                               V. EROĞLU

                                     Milli Eğitim Bakanı             Milli Savunma Bakanı V.             Orman ve Su İşleri Bakanı

 

                                                      R. AKDAĞ                                              B. YILDIRIM

                                                     Sağlık Bakanı                         Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

 

 

19/5/2012 TARİHLİ VE 2012/3231 SAYILI

KARARNAMENİN EKİ

LİSTE

 

ADI-SOYADI

HALEN BULUNDUĞU GÖREV

ATANDIĞI GÖREV

Reşit UMAN

Polonya Cumhuriyeti Nezdinde

Merkeze

 

Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi

 

 

 

 

Ahmet Necati BİGALI

Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti

Merkeze

 

Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti

 

 

Büyükelçisi

 

 

 

 

Metin Hüsrev ÜNLER

Arjantin Nezdinde Türkiye

Merkeze

 

Cumhuriyeti Büyükelçisi

 

 

 

 

Tuncer KAYALAR

Kenya Cumhuriyeti Nezdinde

Merkeze

 

Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi

 

 

 

 

Hüseyin Avni AKSOY

Elçi, Daire Başkanı

Kenya Cumhuriyeti Nezdinde

 

 

Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi

 

 

 

Yusuf Ziya ÖZCAN

-

Polonya Cumhuriyeti Nezdinde

 

 

Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi