22 Mayıs 2012 Tarihli ve 28300 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

— Başbakan Yardımcısı Bülent ARINǒa, Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul GÜNAY’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

— Başbakan Yardımcısı Ali BABACAN’a, Milli Savunma Bakanı İsmet YILMAZ’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

— Başbakan Yardımcısı Bekir BOZDAĞ’a, Adalet Bakanı Sadullah ERGİN’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

— Avrupa Birliği Bakanlığına, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Mehdi EKER’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

YÖNETMELİKLER

— Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği

— Kalkınma Bakanlığı Planlama Uzmanlığı Yönetmeliği

— Nükleer Tesislerin ve Nükleer Maddelerin Fiziksel Korunması Yönetmeliği

— PTT Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Adnan Menderes Üniversitesi Adnan Menderes Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

— Kafkas Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

— Kafkas Üniversitesi Arıcılığı Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

 

TEBLİĞLER

— İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2012/10)

— 2012 Yılı Nisan Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi

— 2012 Yılı Nisan Ayına Ait Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D3) Listesi

— 2012 Yılı Nisan Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H) Listesi

— 2012 Yılı Nisan Ayına Ait Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin (Y) Listesi

— Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi

— Re’sen Kapatılan Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi

— Re’sen İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi

— Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 23)

 

DÜZELTME  (Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı İdari ve Hizmet Birimleri Kadro Standartları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile İlgili)

 

 

İLANLAR

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

— T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri