18 Mayıs 2012 Tarihli ve 28296 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YASAMA BÖLÜMÜ

 

KANUNLAR

6302   Tapu Kanunu ve Kadastro Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun

6303   Eskişehir 2013 Türk Dünyası Kültür Başkenti Hakkında Kanun

6304   Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

6305   Afet Sigortaları Kanunu

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLAR KURULU KARARLARI

2012/3026   2011-2012 Pazarlama Yılında Nişasta Kökenli Şekerler İçin Şeker Kurulu Tarafından 244.400 Ton Olarak Belirlenen Kotanın %35 Oranında Artırılması Hakkında Karar

2012/3137   Tabii Afet Nedeniyle Hayatını Kaybeden, Sakat Kalan ve Fiilen Oturduğu Konutları veya Kullandıkları İş Yerleri Hasar Görenlere Yapılacak Yardımlara Dair Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

2012/3140   Savunma Sanayii Müsteşarlığı Tarafından Yürütülmekte Olan İleri Teknoloji Endüstri Parkı ve Havaalanı Projesi Kapsamında Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı 2. Pist İnşası Amacıyla Bazı Taşınmazların Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2012/3141   193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67 nci Maddesi ile 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci ve 30 uncu Maddelerinde Yer Alan Bazı Tevkifat Nispetleri Hakkındaki Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

2012/3142   Ankara-Polatlı-Afyonkarahisar-Uşak-İzmir Projesi Kapsamında Yapılması Planlanan Hızlı Tren Demiryolu Hattının İnşası Amacıyla Bazı Taşınmazların Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2012/3143   Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı Bünyesinde 5 Adet Şube Müdürlüğü Kurulması Hakkında Karar

2012/3149   Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonunun Çalışma Esas ve Usulleri ile Bu Komisyon Tarafından Yurtdışında Görevlendirilecek Personelin Nitelikleri ile Hak ve Yükümlülüklerinin Belirlenmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

2012/3165   İstanbul Şişli Vakfı Tarafından İstanbul Şişli  Meslek Yüksekokulu Kurulması Hakkında Karar

2012/3171   İstanbul İli, Eyüp İlçesi, Nişanca Mahallesinde Bulunan Bazı Alanların Yenileme Alanı Olarak Kabul Edilmesi Hakkında Karar

2012/3172   4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (I) Sayılı Listenin (A) ve (B) Cetvellerinde Yer Alan Bazı Mallarda Uygulanan Özel Tüketim Vergisi Tutarlarına İlişkin Karar

 

CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—  Cumhurbaşkanlığına, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Vekili Sadık YAKUT, Daha Sonra ise Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Cemil ÇİÇEK’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

BAŞBAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

— Başbakanlığa, Başbakan Yardımcısı Bülent ARINǒın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

— Avrupa Birliği Bakanlığına, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk ÇELİK’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

— Dışişleri Bakanlığına, Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati YAZICI’nın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

— Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına, Gençlik ve Spor Bakanı Suat KILIǒın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

— Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına, Avrupa Birliği Bakanı Egemen BAĞIŞ’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

— Milli Savunma Bakanlığına, Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul GÜNAY’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

— Orman ve Su İşleri Bakanlığına, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali YILDIRIM’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

CEZANIN KALDIRILMASI KARARLARI

— Hükümlü Mehmet Alpan ATİKKAN’ın Kalan Cezasının Kaldırılmasına Dair Karar (No: 2012/18)

— Hükümlü Necmi AKSOY’un Kalan Cezasının Kaldırılmasına Dair Karar (No: 2012/19)

 

ATAMA KARARLARI

— Ekonomi Bakanlığına Ait Atama Kararları

 

YER ADININ DEĞİŞTİRİLMESİNE DAİR KARAR

— Konya İli Ilgın İlçesi Aşağıçiğil Beldesinin İsminin “Çiğil” Olarak Değiştirilmesi Hakkında Karar

 

YÖNETMELİKLER

2012/3154     Belediye Fen Elemanlarını Geliştirme Kursu Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

— Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Kurumları Yönetmeliği

— Düzce Üniversitesi Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

— Erciyes Üniversitesi Davud el-Kayseri Tasavvuf Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

— Üsküdar Üniversitesi Şiddet ve Suçla Mücadele Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

 

 

İLANLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

— T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri