16 Mayıs 2012 Tarihli ve 28294 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

YÖNETMELİKLER

—  Milletvekilleri ile Yasama Organı Eski Üyelerine Kimlik ve Rozet Verilmesine Dair Yönetmelik

—  Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Personeli Atama ve Yer Değiştirme Esaslarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Subay ve Astsubay Atama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Fatih Üniversitesi Yaz Dönemi Öğretimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Namık Kemal Üniversitesi Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

 

TEBLİĞLER

—  İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2012/11)

—  İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2012/12)

—  Yem Katkıları ve Premikslerin Üretimi, İthalatı, İhracatı, Satışı ve Kullanımı Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2002/66)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2012/37)

—  Katma Değer Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 118)

—  Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 15/5/2012 Tarihli ve 2012/ÖİB-K-14 Sayılı Kararı

—  Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 15/5/2012 Tarihli ve 2012/ÖİB-K-15 Sayılı Kararı

—  Kayıtlı Elektronik Posta Rehberi ve Kayıtlı Elektronik Posta Hesabı Adreslerine İlişkin Tebliğ

 

KURUL KARARI

—  Devlet Muhasebesi Standardı 18 (DMS 18) Bölümsel Raporlama

 

 

İLANLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

— T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri