15 Mayıs 2012 Tarihli ve 28293 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

— Başbakan Yardımcısı Ali BABACAN’a, Kalkınma Bakanı Cevdet YILMAZ’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

— Ekonomi Bakanlığına, Avrupa Birliği Bakanı Egemen BAĞIŞ’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

— Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına, Maliye Bakanı Mehmet ŞİMŞEK’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

ATAMA KARARLARI

— Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna Ait Atama Kararları

 

YÖNETMELİKLER

— Afyon Kocatepe Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

— Doğuş Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

— Düzce Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Erzincan Üniversitesi Yaz Okulu Yönetmeliği

— Hacettepe Üniversitesi Afet Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Hacettepe Üniversitesince Verilecek Diploma, Mezuniyet ve Diğer Belgelerin Düzenlenmesi Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

— İstanbul Aydın Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

— Sakarya Üniversitesi Lisans ve Önlisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

 

TEBLİĞLER

— Dış Ticaret Sermaye Şirketlerine İlişkin Karar

— Sektörel Dış Ticaret Şirketi Statüsü Verilmesine İlişkin Karar

— Sektörel Dış Ticaret Şirketi Statüsünün Geri Alınmasına İlişkin Karar

— Özelleştirme Yüksek Kurulunun 11/5/2012 Tarihli ve 2012/62 Sayılı Kararı

 

 

İLANLAR

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

— T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri