12 Mayıs 2012 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28290

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                      T.C.

          BAŞBAKANLIK                                                                                                      11 Mayıs 2012

   B.02.0.PPG.0.12-305-4138

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

             İslam Dünyasında Mülteciler Konferansına katılmak üzere; 11 Mayıs 2012 tarihinde Türkmenistan’a giden Kalkınma Bakanı Cevdet YILMAZ’ın dönüşüne kadar Kalkınma Bakanlığına, Ekonomi Bakanı Mehmet Zafer ÇAĞLAYAN’ın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

                                                                                                                                     Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                   Başbakan

—————

                         T.C.

      CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                            11 Mayıs 2012

      B.01.0.KKB.01-06-147-301

BAŞBAKANLIĞA

             İLGİ : 11/5/2012 tarihli ve B.02.0.PPG.0.12-305-4138 sayılı yazınız.

             İslam Dünyasında Mülteciler Konferansına katılmak üzere, 11 Mayıs 2012 tarihinde Türkmenistan’a giden Kalkınma Bakanı Cevdet YILMAZ’ın dönüşüne kadar Kalkınma Bakanlığına, Ekonomi Bakanı Mehmet Zafer ÇAĞLAYAN’ın vekâlet etmesi uygundur.

             Bilgilerini rica ederim.

 

                                                                                                                                             Abdullah GÜL

                                                                                                                                        CUMHURBAŞKANI