12 Mayıs 2012 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28290

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                      T.C.

          BAŞBAKANLIK                                                                                                      11 Mayıs 2012

   B.02.0.PPG.0.12-305-4137

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

             Görüşmelerde bulunmak üzere; 11 Mayıs 2012 tarihinden itibaren Estonya ve Moldova Cumhuriyeti’ne giden Dışişleri Bakanı Ahmet DAVUTOĞLU’nun dönüşüne kadar Dışişleri Bakanlığına, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner YILDIZ’ın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

                                                                                                                                         Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                       Başbakan

—————

                         T.C.

      CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                            11 Mayıs 2012

      B.01.0.KKB.01-06-146-300

BAŞBAKANLIĞA

             İLGİ : 11/5/2012 tarihli ve B.02.0.PPG.0.12-305-4137 sayılı yazınız.

             Görüşmelerde bulunmak üzere, 11 Mayıs 2012 tarihinden itibaren Estonya ve Moldova Cumhuriyeti’ne giden Dışişleri Bakanı Ahmet DAVUTOĞLU’nun dönüşüne kadar Dışişleri Bakanlığına, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner YILDIZ’ın vekâlet etmesi uygundur.

             Bilgilerini rica ederim.

 

                                                                                                                                             Abdullah GÜL

                                                                                                                                        CUMHURBAŞKANI