12 Mayıs 2012 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28290

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                      T.C.

          BAŞBAKANLIK                                                                                                      11 Mayıs 2012

   B.02.0.PPG.0.12-305-4136

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

             İLGİ:    a) 7/5/2012 tarihli ve B.02.0.PPG.0.12.305-3949 sayılı yazımız.

                         b) 7/5/2012 tarihli ve B.01.0.KKB.01-06-140-289 sayılı yazınız.

             Görüşmelerde bulunmak üzere; 8 Mayıs 2012 tarihinde Japonya’ya giden Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat ERGÜN’ün dönüşüne kadar Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına, Kalkınma Bakanı Cevdet YILMAZ’ın vekâlet etmesi ilgi (b) yazıyla uygun görülmüştü.

             Ancak, Kalkınma Bakanı Cevdet YILMAZ’ın yurt dışına çıkacak olması sebebiyle, 11 Mayıs 2012 tarihinden itibaren Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma ŞAHİN’in vekalet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

                                                                                                                                         Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                       Başbakan

—————

                         T.C.

      CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                            11 Mayıs 2012

      B.01.0.KKB.01-06-145-299

BAŞBAKANLIĞA

             İLGİ:    a) 7/5/2012 tarihli ve B.02.0.PPG.0.12-305-3949 sayılı yazınız.

                         b) 7/5/2012 tarihli ve B.01.0.KKB.01-06-140-289 sayılı yazımız.

                         c) 11/5/2012 tarihli ve B.02.0.PPG.0.12-305-4136 sayılı yazınız.

             Görüşmelerde bulunmak üzere, 8 Mayıs 2012 tarihinde Japonya’ya giden Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat ERGÜN’ün dönüşüne kadar Bilim, Sanayi, ve Teknoloji Bakanlığına, Kalkınma Bakanı Cevdet YILMAZ’ın vekâlet etmesi ilgi (b) yazıyla uygun görülmüştü.

             Ancak, Kalkınma Bakanı Cevdet YILMAZ’ın yurt dışına çıkacağı ilgi (c) yazıdan anlaşıldığından, 11 Mayıs 2012 tarihinden itibaren Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma ŞAHİN’in vekalet etmesi uygundur.

             Bilgilerini rica ederim.

                                                                                                                                             Abdullah GÜL

                                                                                                                                        CUMHURBAŞKANI