6 Mayıs 2012 Tarihli ve 28284 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLAR KURULU KARARLARI

2012/3018    Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü ile EGO Genel Müdürlüğünün 31/12/2004 Tarihi İtibarıyla Hazine Müsteşarlığına Olan Borçlarının Takas, Mahsup ve Kesinti İşlemine Tabi Tutulmasına Dair Belediye Uzlaşma Komisyonu Kararlarının Onaylanmasına İlişkin Karar

2012/3021    Fikir ve Sanat Eserlerinin Çoğaltılmasına Yarayan Teknik Cihazlar ile Boş Taşıyıcı Materyallerin İmalat veya İthalatında Yapılacak Kesinti Oranlarının Belirlenmesine İlişkin Karar

2012/3023    Bilecik-Bozüyük Lojistik Merkezinin Yapımı Amacıyla İhtiyaç Duyulan Taşınmaz ile Üzerindeki Muhdesatın Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2012/3025    Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

2012/3054    Yalova Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Yabancı Diller Yüksekokulu Kurulması Hakkında Karar

2012/3055    Nevşehir Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak İlahiyat Fakültesi Kurulması Hakkında Karar

2012/3056    Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Güzel Sanatlar Fakültesi ile Mimarlık Fakültesi Kurulması Hakkında Karar

2012/3057    Dumlupınar Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Yabancı Diller Yüksekokulu Kurulması Hakkında Karar

2012/3058    Erciyes Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Kurulması Hakkında Karar

2012/3094    Rize İli, Hemşin İlçesi, Ortaköy Mahallesinde Yürütülen Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Hemşin Belediyesi Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

 

BAŞBAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

— Başbakanlığa, Başbakan Yardımcısı Beşir ATALAY’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

— Avrupa Birliği Bakanlığına, Milli Eğitim Bakanı Ömer DİNÇER’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

— Çevre ve Şehircilik Bakanlığına, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel EROĞLU’nun Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

— Dışişleri Bakanlığına, Başbakan Yardımcısı Bekir BOZDAĞ’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

— Ekonomi Bakanlığına, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma ŞAHİN’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

— Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına, Gençlik ve Spor Bakanı Suat KILIǒın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

— Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına, Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

— Gümrük ve Ticaret Bakanlığına, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk ÇELİK’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

— Maliye Bakanlığına, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali YILDIRIM’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

— Milli Savunma Bakanlığına, Adalet Bakanı Sadullah ERGİN’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

YÖNETMELİKLER

— Afyon Kocatepe Üniversitesi Afyonkarahisar ve Batı Anadolu Bölgesi Arkeoloji Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

— Hacettepe Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

 

 

İLANLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

— T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri