4 Mayıs 2012 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 28282

BAKANLAR KURULU KARARI

             Karar Sayısı : 2012/3008

             Ekli “2011 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”ın yürürlüğe konulması; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının 27/3/2012 tarihli ve 5371 sayılı yazısı üzerine, 5488 sayılı Tarım Kanununun 19 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 2/4/2012 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                 Abdullah GÜL

                                                                                                                            CUMHURBAŞKANI

  Recep Tayyip ERDOĞAN

                    Başbakan

 

                     B. ARINÇ                                                            M. ŞİMŞEK                                           B. ATALAY                                                B. BOZDAĞ

          Başbakan Yardımcısı                                      Başbakan Yardımcısı V.                      Başbakan Yardımcısı                               Başbakan Yardımcısı

 

                     S. ERGİN                                                              F. ŞAHİN                                               E. BAĞIŞ                                                    N. ERGÜN

                 Adalet Bakanı                                   Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı             Avrupa Birliği Bakanı                  Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

 

                      F. ÇELİK                                                       E. BAYRAKTAR                                A. DAVUTOĞLU                                    M. Z. ÇAĞLAYAN

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı                 Çevre ve Şehircilik Bakanı                         Dışişleri Bakanı                                        Ekonomi Bakanı

 

                     T. YILDIZ                                                               S. KILIÇ                                              M. M. EKER                                                 H. YAZICI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı                         Gençlik ve Spor Bakanı          Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı             Gümrük ve Ticaret Bakanı

 

                   İ. N. ŞAHİN                                                          C. YILMAZ                                            E. GÜNAY                                                 M. ŞİMŞEK

                 İçişleri Bakanı                                                   Kalkınma Bakanı                          Kültür ve Turizm Bakanı                                  Maliye Bakanı

 

                                                                Ö. DİNÇER                                            İ. YILMAZ                                                       V. EROĞLU

                                                         Milli Eğitim Bakanı                         Milli Savunma Bakanı                                Orman ve Su İşleri Bakanı

 

                                                                                               R. AKDAĞ                                                B. YILDIRIM

                                                                                             Sağlık Bakanı                Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

 

 

2011 YILINDA YAPILACAK TARIMSAL DESTEKLEMELERE İLİŞKİN

KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR

MADDE 1 – 14/2/2011 tarihli ve 2011/1430 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 2011 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Kararın 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Damızlık koyun-keçi yetiştiriciliği yapan, damızlık koyun-keçi yetiştiricileri birliklerine üye ve hayvanları Koyun-Keçi Kayıt Sistemine (KKKS) kayıtlı yetiştiricilere damızlık anaç hayvan başına aşağıda belirtilen miktarda ödeme yapılır.

 

1

Koyun-keçi

15 TL/baş

”

MADDE 2 – Bu Karar, 1/1/2011 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Karar hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

 

Bakanlar Kurulu Kararının Yayımlandığı Resmî Gazetenin

Tarihi

Sayısı

24/2/2011

27856

Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapan Düzenlemelerin Yayımlandığı Resmî Gazetenin

Tarihi

Sayısı

14/4/2011

27905