3 Mayıs 2012 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 28281

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                      T.C.

          BAŞBAKANLIK                                                                                                                2 Mayıs 2012

   B.02.0.PPG.0.12-305-3716

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

             Görüşmelerde bulunmak üzere; 3 Mayıs 2012 tarihinde Bosna-Hersek Cumhuriyeti’ne gidecek olan Dışişleri Bakanı Ahmet DAVUTOĞLU’nun dönüşüne kadar Dışişleri Bakanlığına, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner YILDIZ’ın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

                                                                                                                                             Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                           Başbakan

—————

                         T.C.

      CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                                          2 Mayıs 2012

      B.01.0.KKB.01-06-128-266

BAŞBAKANLIĞA

             İLGİ : 2/5/2012 tarihli ve B.02.0.PPG.0.12-305-3716 sayılı yazınız.

             Görüşmelerde bulunmak üzere, 3 Mayıs 2012 tarihinde Bosna-Hersek Cumhuriyeti’ne gidecek olan Dışişleri Bakanı Ahmet DAVUTOĞLU’nun dönüşüne kadar Dışişleri Bakanlığına, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner YILDIZ’ın vekâlet etmesi uygundur.

             Bilgilerini rica ederim.

 

                                                                                                                                                     Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI