3 Mayıs 2012 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 28281

İDARİ BAĞLILIĞIN DEĞİŞTİRİLMESİ KARARI

             İçişleri Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2012/291

             1 – Diyarbakır İli Çınar İlçesi Ovabağ Bucağı Buyuransu Köyünün, aynı ilin Bağlar İlçesi Merkez Bucağına bağlanması, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 2 nci maddesinin (B) ve (D) bentlerine göre uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı İçişleri Bakanı yürütür.

                                                                                       2/5/2012

                                                                                                                                             Abdullah GÜL

                                                                                                                                        CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                                  İdris Naim ŞAHİN

                  Başbakan                                                  İçişleri Bakanı