2 Mayıs 2012 Tarihli ve 28280 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLAR KURULU KARARLARI

2012/3005    Hakkari Üniversitesi Rektörlüğü Bünyesinde Yer Alan Hakkari Eğitim Fakültesinin Adının Eğitim Fakültesi Olarak Değiştirilmesi Hakkında Karar

2012/3006    Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Enstitüsü Kurulması Hakkında Karar

2012/3079    Bazı Yükseköğretim Kurumlarına Bağlı Olarak Fakülte ve Yüksekokul Kurulması Hakkında Karar

 

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

— Ekonomi Bakanlığına Avrupa Birliği Bakanı Egemen BAĞIŞ’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

ATAMA KARARLARI

2012/3087     Büyükelçi Atamaları Hakkında Karar

— Başbakan Yardımcılığı, Adalet, Çevre ve Şehircilik, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

 

YÖNETMELİKLER

— Milletvekillerine, Yasama Organı Eski Üyelerine, Dışarıdan Atandıkları Bakanlık Görevi Sona Erenlere Tedavi Yardımı Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Kütüphane ve Arşiv Yönetmeliği

— Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Trafik Kazaları Nedeniyle İlgililere Sunulan Sağlık Hizmet Bedellerinin Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Islah Amaçlı Hayvan Yetiştirici Birliklerinin Kurulması ve Hizmetleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Türk Hava Kurumu Üniversitesi Yaz Öğretimi Yönetmeliği

 

TEBLİĞLER

— 2011 Yılı Genel Yatırım ve Finansman Programının Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esasların Belirlenmesine Dair Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Tebliğ

— Genel Sağlık Sigortası Geçiş Süresinin Tamamlanması ve Kurumların Sağlık Yardımlarının Sosyal Güvenlik Kurumuna Devir İşlemlerine İlişkin Tebliğ

— Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tarife

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ KARARLARI

— Uyuşmazlık Mahkemesine Ait Kararlar

 

 

İLÂNLAR

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri