29 Nisan 2012 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 28278

GENELGE

Başbakanlıktan:

Konu : KEK Eşbaşkanlıkları

GENELGE

2012/11

Ülkemizin bazı ülkelerle imzaladığı anlaşmaların öngörmüş olduğu, ikili ticari ve ekonomik konuların ele alındığı Karma Ekonomik Komisyon (KEK) toplantılarının düzenlenmesinde uyulacak esaslar ile Bakan düzeyinde yapılacak KEK toplantılarına başkanlık edecek Bakanlar 2011/10 sayılı Genelge ile belirlenmişti.

2011/10 sayılı Genelge eki listenin bazı Bakanlara ait bölümleri, aşağıda gösterildiği şekilde yeniden düzenlenmiştir.

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

 

Recep Tayyip ERDOĞAN

Başbakan

 

 

ADI VE SOYADI

BAKANLIĞI

ÜLKELER

ERDOĞAN BAYRAKTAR

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK

BAKANI

Arjantin, Afganistan, Pakistan, Kolombiya, Malta

CEVDET YILMAZ

KALKINMA BAKANI

Portekiz, İran, Cezayir, Mali, Guyana