28 Nisan 2012 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28277

TEBLİĞ

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

YAPI, TESİS VE ONARIM İŞLERİ İHALELERİNDE KULLANILAN

MÜTEAHHİTLİK KARNELERİ VE İŞ BİTİRME BELGELERİNİN

2012 YILINA AİT DEĞERLENDİRME KATSAYILARI

HAKKINDA TEBLİĞ

28/3/1981 tarihli ve 17293 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Yapı, Tesis ve Onarım İşleri İhalelerine Katılma Yönetmeliği” uyarınca, ihalelere iştirak edecek olan müteahhitlerin, ellerinde bulunan ve geçerliliği sona ermemiş müteahhitlik karneleri, ilgili kuruluşlarca aşağıda belirtildiği şekilde ve grubu aynı kalmak şartıyla aktarılarak kabul edilecektir.

1/1/2012 tarihinden itibaren, Müteahhitlik Karneleri ve İş Bitirme Belgeleri için geçerli katsayılar aşağıda belirtilmiştir.

A) Tespit olunan bu katsayılar 1/1/2013 tarihine kadar uygulanacaktır.

B) 1/3/1981-28/2/1982 arasındaki tarihleri taşıyan (bu tarihler dahil) ve geçerliliğini muhafaza eden müteahhitlik karneleri miktarı, grubu aynı kalmak şartıyla; 23.168,759 ile çarpılacaktır.

C) 1/3/1982-31/12/1982 arasındaki tarihleri taşıyan (bu tarihler dahil) müteahhitlik karneleri miktarı, grubu aynı kalmak şartıyla; 19.264,394 ile çarpılacaktır.

D) Kuruluşlarca iş bitirme belgelerinin ve müteahhitlik karnelerinin değerlendirilebilmesi için 1/1/2012 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere aşağıda tespit olunan katsayılar uygulanacaktır.

 

Yıllar

2012 yılında uygulanacak

katsayılar

53'den önceki yıllar

1.645.167,003

1954

1.483.950,062

1955

1.314.233,647

1956

1.076.706,115

1957

941.918,949

1958

861.594,373

1959-1966

731.898,011

1967

664.005,240

1968

609.518,647

1969

580.623,491

1970

541.880,551

1971

487.524,805

1972

413.178,378

1973

365.499,675

1974

271.275,599

1975

216.327,017

1976

184.514,683

1977

135.343,490

1978

96.782,688

1979

71.658,378

1980

33.473,003

1981

23.168,759

1982

19.264,394

1983

16.746,092

1984

13.397,409

1985

9.235,617

1986

6.689,150

1987

5.155,818

1988

3.427,666

1989

2.079,444

1990

1.261,309

1991

809,351

1992

486,020

1993

293,184

1994

175,655

1995

79,842

1996

44,236

1997

22,723

1998

13,167

1999

8,499

2000

5,139

2001

4,198

2002

2,536

2003

1,949

2004

1,680

2005

1,505

2006

1,419

2007

1,266

2008

1,189

2009

1,086

2010

1,059

2011

0,984

2012

1,000

 

Tebliğ olunur.