27 Nisan 2012 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 28276

BAKANLAR KURULU KARARI

             Karar Sayısı : 2012/2974

             XVIII numaralı Muğla Petrol Bölgesinde, Akdeniz’de Türk karasuları dışında yer alan ve ekli haritada sınırları gösterilen AR/TPO/5033, 5034, 5035 hak sıra numaralı ruhsatnamelere ait sahalarda, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı tarafından, 6326 sayılı Petrol Kanununun ruhsatname adedi ve arama sahasının yüzölçümünün sınırlandırılması ile ilgili hükümleri dışında kalan diğer hükümleri uygulanmak üzere, anılan Kanunun 3 üncü maddesinin (8) numaralı fıkrasında yazılı tarife uygun olarak petrol ameliyatı yapılmasına izin verilmesi; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının 20/2/2012 tarihli ve 980 sayılı yazısı üzerine, adı geçen Kanunun 45 inci maddesinin (2) numaralı fıkrasına göre, Bakanlar Kurulu’nca 16/3/2012 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                                     Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

 

  Recep Tayyip ERDOĞAN

                    Başbakan

 

                     B. ARINÇ                                                   A. BABACAN                                                     Ö.DİNÇER                                                 B. BOZDAĞ

          Başbakan Yardımcısı                                  Başbakan Yardımcısı                                   Başbakan Yardımcısı V.                            Başbakan Yardımcısı

 

                     S. ERGİN                                                        F. ŞAHİN                                                           E. BAĞIŞ                                                    N. ERGÜN

                 Adalet Bakanı                             Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı                         Avrupa Birliği Bakanı               Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

 

                      F. ÇELİK                                                 E. BAYRAKTAR                                            A. DAVUTOĞLU                                    M. Z. ÇAĞLAYAN

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı           Çevre ve Şehircilik Bakanı                                     Dışişleri Bakanı                                        Ekonomi Bakanı

 

                     T. YILDIZ                                                         S. KILIÇ                                                          M. M. EKER                                                 H. YAZICI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı                   Gençlik ve Spor Bakanı                      Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı             Gümrük ve Ticaret Bakanı

 

                   İ. N. ŞAHİN                                                    C. YILMAZ                                                         F. ŞAHİN                                                   M. ŞİMŞEK

                 İçişleri Bakanı                                             Kalkınma Bakanı                                   Kültür ve Turizm Bakanı V.                                Maliye Bakanı

 

                                                    Ö. DİNÇER                                                        İ. YILMAZ                                                       V. EROĞLU

                                             Milli Eğitim Bakanı                                     Milli Savunma Bakanı                                Orman ve Su İşleri Bakanı

 

                                                                                   R. AKDAĞ                                                                        B. YILDIRIM

                                                                                 Sağlık Bakanı                                        Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

 

 

Eki harita için tıklayınız.