27 Nisan 2012 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 28276

BAKANLAR KURULU KARARI

             Karar Sayısı : 2011/1753

             XIV numaralı Adana Petrol Bölgesinde, Akdeniz’de Türk Karasuları dışında yer alan AR/TPO/4856 hak sıra numaralı ve ekli haritada sınırları gösterilen 306.518 hektarlık sahada, Tükiye Petrolleri Anonim Ortaklığı tarafından, 6326 sayılı Petrol Kanununun ruhsatname adedi ve arama sahasının yüzölçümünün sınırlandırılması ile ilgili hükümleri dışında kalan diğer hükümleri uygulanmak üzere, anılan Kanunun 3 üncü maddesinin (8) numaralı fıkrasında yazılı tarife uygun olarak petrol ameliyatı yapılmasına izin verilmesi; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının 14/4/2011 tarihli ve 2546 sayılı yazısı üzerine, adı geçen Kanunun 45 inci maddesinin (2) numaralı fıkrasına göre, Bakanlar Kurulu’nca 25/4/2011 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                                     Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

 

Recep Tayyip ERDOĞAN

             Başbakan

 

           C. ÇİÇEK                                     B. ARINÇ                              A. BABACAN                                  M. AYDIN

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.                Devlet Bak. ve Başb. Yrd.            Devlet Bak. ve Başb. Yrd.                         Devlet Bakanı

 

           H. YAZICI                                    F. N. ÖZAK                          M. Z. ÇAĞLAYAN                                F. ÇELİK

         Devlet Bakanı                                 Devlet Bakanı                             Devlet Bakanı                                 Devlet Bakanı

 

           E. BAĞIŞ                                   S. A. KAVAF                              C. YILMAZ                                A. KAHRAMAN

         Devlet Bakanı                                 Devlet Bakanı                             Devlet Bakanı                                 Adalet Bakanı

 

        M. V. GÖNÜL                                  O. GÜNEŞ                            A. DAVUTOĞLU                               M. ŞİMŞEK

   Milli Savunma Bakanı                           İçişleri Bakanı                            Dışişleri Bakanı                               Maliye Bakanı

 

        N. ÇUBUKÇU                                  M. DEMİR                                R. AKDAĞ                                  M. H. SOLUK

     Milli Eğitim Bakanı                   Bayındırlık ve İskân Bakanı                    Sağlık Bakanı                               Ulaştırma Bakanı

 

         M. M. EKER                                  Ö. DİNÇER                                N. ERGÜN                                     T. YILDIZ

Tarım ve Köyişleri Bakanı              Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı           Sanayi ve Ticaret Bakanı           Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

 

                                                               E. GÜNAY                               V. EROĞLU

                                                      Kültür ve Turizm Bakanı               Çevre ve Orman Bakanı

 

 

Eki harita için tıklayınız.