21 Nisan 2012 Tarihli ve 28271 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

YÖNETMELİKLER

—  Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Tekstil Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Erzincan Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

TEBLİĞLER

—  İşkolu Tespit Kararı (No: 2012/20)

—  İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2012/7)

 

KURUL KARARLARI

—  Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 19/4/2012 Tarihli ve 4714 Sayılı Kararı

—  Biyogüvenlik Kurulunun 17 Sayılı Kararı

—  Biyogüvenlik Kurulunun 18 Sayılı Kararı

—  Biyogüvenlik Kurulunun 19 Sayılı Kararı

 

İLÂNLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri