20 Nisan 2012 CUMA

Resm Gazete

Say : 28270

YNETMELK

Hacettepe niversitesinden:

HACETTEPE NVERSTES NLSANS, LSANS ETM-RETM VE

SINAV YNETMELNDE DEKLK YAPILMASINA

DAR YNETMELK

MADDE 1 9/9/2002 tarihli ve 24871 sayl Resm Gazetede yaymlanan Hacettepe niversitesi nlisans, Lisans Eitim-retim ve Snav Ynetmeliinin 4 nc maddesinin birinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

Hacettepe niversitesi faklte ve yksekokullarnda renci olma hakk kazanan aday, Rektrlke belirlenen ve ilan edilen sre iinde istenen belgelerle kesin kaydn yaptrr. Sresi iinde kesin kaydn yaptrmayan aday hakkn kaybeder. stenen belgelerin asl veya niversite tarafndan onayl rnei kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydna ilikin olarak ise adayn beyanna dayanarak ilem yaplr.

MADDE 2 Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 3 Bu Ynetmelik hkmlerini Hacettepe niversitesi Rektr yrtr.