20 Nisan 2012 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 28270

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                      T.C.

          BAŞBAKANLIK                                                                                                                   19 Nisan 2012

   B.02.0.PPG.0.12-305-3388

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

             Görüşmelerde bulunmak üzere; 19 Nisan 2012 tarihinde Katar’a gidecek olan Kalkınma Bakanı Cevdet YILMAZ’ın dönüşüne kadar Kalkınma Bakanlığına, Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan BAYRAKTAR’ın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

                                                                                                                                             Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                           Başbakan

—————

                         T.C.

      CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                                        19 Nisan 2012

      B.01.0.KKB.01-06-117-242

BAŞBAKANLIĞA

             İLGİ : 19/4/2012 tarihli ve B.02.0.PPG.0.12-305-3388 sayılı yazınız.

             Görüşmelerde bulunmak üzere, 19 Nisan 2012 tarihinde Katar’a gidecek olan Kalkınma Bakanı Cevdet YILMAZ’ın dönüşüne kadar Kalkınma Bakanlığına, Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan BAYRAKTAR’ın vekâlet etmesi uygundur.

             Bilgilerini rica ederim.

                                                                                                                                                     Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI