20 Nisan 2012 CUMA

Resm Gazete

Say : 28270

YNETMELK

stanbul 29 Mays niversitesinden:

STANBUL 29 MAYIS NVERSTES LSANS ETM VE

RETM YNETMELNDE DEKLK

YAPILMASINA DAR YNETMELK

MADDE 1 22/12/2010 tarihli ve 27793 sayl Resm Gazete'de yaymlanan stanbul 29 Mays niversitesi Lisans Eitim ve retim Ynetmeliinin 5 inci maddesine aadaki nc fkra eklenmitir.

(3) Kayt iin istenen belgelerin asl veya niversite tarafndan onayl rnei kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydna ilikin olarak ise adayn beyanna dayanlarak ilem yaplr.

MADDE 2 Ayn Ynetmeliin 6 nc maddesinin ikinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(2) Sresi iinde renim cretini demeyen rencinin kayt yenileme ilemi yaplmaz. Bu durumdaki renci renime devam edemez ve snavlara giremez; ancak o yaryl renim sresinden saylr.

MADDE 3 Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 4 Bu Ynetmelik hkmlerini stanbul 29 Mays niversitesi Rektr yrtr.

 

Ynetmeliin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

22/12/2010

27793