20 Nisan 2012 CUMA

Resm Gazete

Say : 28270

YNETMELK

Hacettepe niversitesinden:

HACETTEPE NVERSTES D HEKML FAKLTES

RETM VE SINAV YNETMELNDE DEKLK

YAPILMASINA DAR YNETMELK

MADDE 1 5/8/1989 tarihli ve 20243 sayl Resm Gazetede yaymlanan Hacettepe niversitesi Di Hekimlii Fakltesi retim ve Snav Ynetmeliinin 3 nc maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 3 Faklteye renci kabul YS yoluyla yaplr. Faklteye girmeye hak kazanan rencilerin kaytlar Rektrlke belirtilen gnlerde yaplr. Zamannda bavurmayan ve istenilen belgeleri tamamlamayan renci bu kayt hakkn kaybeder. stenen belgelerin asl veya niversite tarafndan onayl rnei kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydna ilikin olarak ise adayn beyanna dayanarak ilem yaplr.

MADDE 2 Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 3 Bu Ynetmelik hkmlerini Hacettepe niversitesi Rektr yrtr.