20 Nisan 2012 CUMA

Resm Gazete

Say : 28270

YNETMELK

Hacettepe niversitesinden:

HACETTEPE NVERSTES TIP FAKLTES ETM-RETM VE

SINAV YNETMELNDE DEKLK YAPILMASINA

DAR YNETMELK

MADDE 1 29/9/2009 tarihli ve 27361 sayl Resm Gazetede yaymlanan Hacettepe niversitesi Tp Fakltesi Eitim-retim ve Snav Ynetmeliinin 4 nc maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 4 (1) Tp Fakltesine, Yksekretim Kurulu tarafndan belirlenen esaslara gre renci kabul edilir. renci kaytlar Rektrlke belirlenen ve ilan edilen sre iinde yaplr. Zamannda bavurmayan veya istenilen belgeleri tamamlamayan aday kayt hakkn kaybeder. stenen belgelerin asl veya niversite tarafndan onayl rnei kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydna ilikin olarak ise adayn beyanna dayanarak ilem yaplr.

MADDE 2 Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 3 Bu Ynetmelik hkmlerini Hacettepe niversitesi Rektr yrtr.

 

Ynetmeliin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

29/9/2009

27361

Ynetmelikte Deiiklik Yapan Ynetmeliklerin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

1

15/11/2009

27407

2

16/10/2010

27731

3

15/7/2011

27995