20 Nisan 2012 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 28270

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                      T.C.

          BAŞBAKANLIK                                                                                                                   19 Nisan 2012

   B.02.0.PPG.0.12-305-3386

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

             İLGİ:    a) 13/4/2012 tarihli ve B.02.0.PPG.0.12.305-3174 sayılı yazımız.

                         b) 13/4/2012 tarihli ve B.01.0.KKB.01-06-102-224 sayılı yazınız.

             Görüşmelerde bulunmak üzere; 15 Nisan 2012 tarihinden itibaren Amerika Birleşik Devletleri ve Meksika’ya giden Ekonomi Bakanı Mehmet Zafer ÇAĞLAYAN’ın dönüşüne kadar Ekonomi Bakanlığına, Kalkınma Bakanı Cevdet YILMAZ’ın vekâlet etmesi ilgi (b) yazıyla uygun görülmüştü.

             Ancak, Kalkınma Bakanı Cevdet YILMAZ’ın yurt dışına çıkacak olması sebebiyle, 19 Nisan 2012 tarihinden itibaren Ekonomi Bakanlığına, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma ŞAHİN’in vekalet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

                                                                                                                                             Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                           Başbakan

—————

                         T.C.

      CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                                        19 Nisan 2012

      B.01.0.KKB.01-06-115-240

BAŞBAKANLIĞA

             İLGİ:    a) 13/4/2012 tarihli ve B.02.0.PPG.0.12-305-3174 sayılı yazınız.

                         b) 13/4/2012 tarihli ve B.01.0.KKB.01-06-102-224 sayılı yazımız.

                         c) 19/4/2012 tarihli ve B.02.0.PPG.0.12-305-3386 sayılı yazınız.

             Görüşmelerde bulunmak üzere, 15 Nisan 2012 tarihinden itibaren Amerika Birleşik Devletleri ve Meksika’ya giden Ekonomi Bakanı Mehmet Zafer ÇAĞLAYAN’ın dönüşüne kadar Ekonomi Bakanlığına, Kalkınma Bakanı Cevdet YILMAZ’ın vekâlet etmesi ilgi (b) yazıyla uygun görülmüştü.

             Ancak, Kalkınma Bakanı Cevdet YILMAZ’ın yurt dışına çıkacağı ilgi (c) yazıdan anlaşıldığından, 19 Nisan 2012 tarihinden itibaren Ekonomi Bakanlığına, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma ŞAHİN’in vekalet etmesi uygundur.

             Bilgilerini rica ederim.

                                                                                                                                                     Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI