19 Nisan 2012 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 28269

YÖNETMELİK

Atatürk Üniversitesinden:

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 8/6/2010 tarihli ve 27605 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atatürk Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Uzmanlık alan dersi; haftalık 5 kredi saat olup, öğretim üyesinin danışman olarak atandığı yarıyılda başlar, yarıyıl ve yaz tatilleri de dahil olmak üzere kesintisiz olarak öğrencinin öğrenim süresinin bitimine kadar devam eder. Uzmanlık alan dersi, yabancı uyruklu öğrenci kabulünde öğrenci sayısına bakılmaksızın 5 kredi saatlik uzmanlık alan dersine ilave olarak 3 kredi saat eklenerek 8 kredi saat olarak uygulanır.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Atatürk Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

8/6/2010

27605