19 Nisan 2012 PEREMBE

Resm Gazete

Say : 28269

YNETMELK

Trkiye Kurumundan:

TRKYE KURUMU GENEL MDRL TARA TEKLATI PERSONEL

YER DETRME SURETYLE ATANMA ESASLARINA DAR

YNETMELKTE DEKLK YAPILMASINA

DAR YNETMELK

MADDE 1 18/1/2011 tarihli ve 27819 sayl Resm Gazetede yaymlanan Trkiye Kurumu Genel Mdrl Tara Tekilat Personeli Yer Deitirme Suretiyle Atanma Esaslarna Dair Ynetmeliin 4 nc maddesinin birinci fkrasnn (d) ve (f) bentleri aadaki ekilde deitirilmi ve fkraya aadaki () bendi eklenmitir.

d) Hizmet Blgesi: Genel Ynetmeliin eki (1) Sayl Cetvelde gsterilen illerin gruplarn,

f) l Mdrl: alma ve Kurumu l Mdrln,

) Tara tekilat: llerde alma ve Kurumu il mdrlkleri ile bunlara bal kurulacak hizmet merkezlerini,

MADDE 2 Ayn Ynetmeliin 5 inci maddesinin birinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(1) Trkiye'nin sosyal, kltrel, ulam, corafi ve ekonomik artlar ile hizmet gerekleri dikkate alnmak suretiyle iller alt hizmet blgesine ayrlmtr. Hizmet blgeleri Genel Ynetmeliin eki (I) Sayl Cetvelde gsterildii ekilde olup hizmet merkezleri bal olduu il iin belirlenen hkmlere tabidir.

MADDE 3 Ayn Ynetmeliin 6 nc maddesinin birinci fkrasnda yer alan birinci blgede alt yl, ikinci blgede be yl, nc blgede drt yl, drdnc blgede yldr. ibaresi birinci ve ikinci blgede altar yl, nc blgede be yl, drdnc blgede drt yl, beinci ve altnc blgede er yldr. eklinde deitirilmitir.

MADDE 4 Ayn Ynetmeliin 9 uncu maddesinin birinci fkrasnda yer alan Personel ve Eitim Dairesi Bakan ibaresi nsan Kaynaklar Dairesi Bakan, nc fkrasnda yer alan personel birimi ibaresi nsan Kaynaklar Dairesi Bakanl eklinde ve 10 uncu maddesinin nc fkrasnda yer alan Personel ve Eitim Dairesi Bakanlna ibaresi nsan Kaynaklar Dairesi Bakanlna eklinde deitirilmitir.

MADDE 5 Ayn Ynetmeliin geici 1 inci maddesinin birinci fkrasnda yer alan Bu Ynetmelik eki (I) Sayl Cetvele gre, ibaresi Genel Ynetmeliin eki (I) Sayl Cetvele gre, eklinde deitirilmitir.

MADDE 6 Ayn Ynetmelie aadaki geici madde eklenmitir.

Ynetmelik hkmlerinin uygulanmas

GEC MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik hkmleri 1/1/2013 tarihine kadar uygulanmaz.

MADDE 7 Ayn Ynetmeliin eki (1) Sayl Cetvel yrrlkten kaldrlmtr.

MADDE 8 Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 9 Bu Ynetmelik hkmlerini Trkiye Kurumu Genel Mdr yrtr.

 

Ynetmeliin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

18/1/2011

27819