19 Nisan 2012 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 28269

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                      T.C.

          BAŞBAKANLIK                                                                                                                   16 Nisan 2012

   B.02.0.PPG.0.12-305-3290

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

             UNCTAD 13. Konferansına katılmak üzere; 19 Nisan 2012 tarihinde Katar’a gidecek olan Başbakan Yardımcısı Bekir BOZDAĞ’ın dönüşüne kadar Başbakan Yardımcılığına, Avrupa Birliği Bakanı Egemen BAĞIŞ’ın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

                                                                                                                                             Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                           Başbakan

—————

                         T.C.

      CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                                        16 Nisan 2012

      B.01.0.KKB.01-06-113-238

BAŞBAKANLIĞA

             İLGİ : 16/4/2012 tarihli ve B.02.0.PPG.0.12-305-3290 sayılı yazınız.

             UNCTAD 13. Konferansına katılmak üzere, 19 Nisan 2012 tarihinde Katar’a gidecek olan Başbakan Yardımcısı Bekir BOZDAĞ’ın dönüşüne kadar Başbakan Yardımcılığına, Avrupa Birliği Bakanı Egemen BAĞIŞ’ın vekâlet etmesi uygundur.

             Bilgilerini rica ederim.

 

                                                                                                                                                     Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI