19 Nisan 2012 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 28269

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                      T.C.

          BAŞBAKANLIK                                                                                                                   16 Nisan 2012

   B.02.0.PPG.0.12-305-3289

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

             UNCTAD 13. Konferansına katılmak üzere; 19 Nisan 2012 tarihinde Katar’a gidecek olan Başbakan Yardımcısı Beşir ATALAY’ın dönüşüne kadar Başbakan Yardımcılığına, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali YILDIRIM’ın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

                                                                                                                                             Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                           Başbakan

—————

                         T.C.

      CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                                        16 Nisan 2012

      B.01.0.KKB.01-06-112-237

BAŞBAKANLIĞA

             İLGİ : 16/4/2012 tarihli ve B.02.0.PPG.0.12-305-3289 sayılı yazınız.

             UNCTAD 13. Konferansına katılmak üzere, 19 Nisan 2012 tarihinde Katar’a gidecek olan Başbakan Yardımcısı Beşir ATALAY’ın dönüşüne kadar Başbakan Yardımcılığına, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali YILDIRIM’ın vekâlet etmesi uygundur.

             Bilgilerini rica ederim.

 

                                                                                                                                                     Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI