19 Nisan 2012 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 28269

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                      T.C.

          BAŞBAKANLIK                                                                                                                   16 Nisan 2012

   B.02.0.PPG.0.12-305-3288

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

             Uluslararası Para Fonu ve Dünya Bankası’nın 2012 Yılı Bahar Toplantıları’na katılmak üzere; 19 Nisan 2012 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri’ne gidecek olan Başbakan Yardımcısı Ali BABACAN’ın dönüşüne kadar Başbakan Yardımcılığına, Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul GÜNAY’ın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

                                                                                                                                             Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                           Başbakan

—————

                         T.C.

      CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                                        16 Nisan 2012

      B.01.0.KKB.01-06-111-236

BAŞBAKANLIĞA

             İLGİ : 16/4/2012 tarihli ve B.02.0.PPG.0.12-305-3288 sayılı yazınız.

             Uluslararası Para Fonu ve Dünya Bankası’nın 2012 Yılı Bahar Toplantıları’na katılmak üzere, 19 Nisan 2012 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri’ne gidecek olan Başbakan Yardımcısı Ali BABACAN’ın dönüşüne kadar Başbakan Yardımcılığına, Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul GÜNAY’ın vekâlet etmesi uygundur.

             Bilgilerini rica ederim.

 

                                                                                                                                                     Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI