19 Nisan 2012 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 28269

TEBLİĞ

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

KARAR

             TARİH                 :   18/4/2012

             KARAR NO        :   2012/ÖİB-K-10

             KONU                  :   Maliye Hazinesi adına kayıtlı

                                               Elazığ/Merkez/Sürsürü taşınmazlarının

                                               özelleştirilmesi.

             Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nca,

Özelleştirme Yüksek Kurulunun (ÖYK) 30.04.2009 tarih, 2009/21 sayılı Kararı ile özelleştirme kapsam ve programına alınan Maliye Hazinesi adına kayıtlı;

1.                Elazığ ili, Merkez ilçe, Sürsürü mahallesi, 4673 ada 1 parsel,

2. Elazığ ili, Merkez ilçe, Sürsürü mahallesi, 4673 ada 2 parsel,

3. Elazığ ili, Merkez ilçe, Sürsürü mahallesi, 4673 ada 3 parsel,

4. Elazığ ili, Merkez ilçe, Sürsürü mahallesi, 4673 ada 4 parsel

numaralı taşınmazların “satış” yöntemiyle özelleştirilmelerini teminen İhale İlanı ve İhale Şartnamesinde belirtilen hususlar çerçevesinde gerçekleştirilen ihaleler kapsamında, alınan nihai teklifler ve değer tespit sonuçları da göz önünde bulundurularak, ÖYK’nın 13.01.1998 tarih, 98/03 sayılı Kararına istinaden;

1. Maliye Hazinesi adına kayıtlı Elazığ ili, Merkez ilçe, Sürsürü mahallesi 4673 ada, 1 no’lu parselde bulunan 2.980,71 m2 yüzölçümlü taşınmazın 1.530.000.- (Birmilyonbeşyüzotuzbin) Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren Erdal BİÇER’e İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Erdal BİÇER’in sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine, 1.520.000.- (Birmilyonbeşyüzyirmibin) Türk Lirası bedelle ikinci teklifi veren Muhittin Murat ÖZKAYNAK’a İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Muhittin Murat ÖZKAYNAK’ın sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine, 1.500.000.-(Birmilyonbeşyüzbin) Türk Lirası bedelle üçüncü teklifi veren Ramazan YERLİKAYA’ya İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Ramazan YERLİKAYA’nın sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptal edilmesine,

2. Maliye Hazinesi adına kayıtlı Elazığ ili, Merkez ilçe, Sürsürü mahallesi 4673 ada, 2 no’lu parselde bulunan 3.121,50 m2 yüzölçümlü taşınmazın 1.610.000.- (Birmilyonaltıyüzonbin) Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren Ramazan YERLİKAYA’ya İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Ramazan YERLİKAYA’nın sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine, 1.500.000.- (Birmilyonbeşyüzbin) Türk Lirası bedelle ikinci teklifi veren Ünal Nakliyat İnşaat Tekstil Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Ünal Nakliyat İnşaat Tekstil Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine, 1.300.000.-(Birmilyonüçyüzbin) Türk Lirası bedelle üçüncü teklifi veren Erdal BİÇER’e İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Erdal BİÇER’in sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptal edilmesine,

3. Maliye Hazinesi adına kayıtlı Elazığ ili, Merkez ilçe, Sürsürü mahallesi 4673 ada, 3 no’lu parselde bulunan 2.999,11 m2 yüzölçümlü taşınmazın 1.250.000.- (Birmilyonikiyüzellibin) Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren Harput Gülengül Makine İnşaat Nakliye Sanayi ve Ticaret İmalat Pazarlama Limited Şirketi’ne İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Harput Gülengül Makine İnşaat Nakliye Sanayi ve Ticaret İmalat Pazarlama Limited Şirketi’nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine, 1.240.000.- (Birmilyonikiyüzkırkbin) Türk Lirası bedelle ikinci teklifi veren Selda SAĞAY – Sezai ÖZER Ortak Girişim Grubu’na İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Selda SAĞAY – Sezai ÖZER Ortak Girişim Grubu’nun sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine, 1.220.000.-(Birmilyonikiyüzyirmibin) Türk Lirası bedelle üçüncü teklifi veren Ünal Nakliyat İnşaat Tekstil Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Ünal Nakliyat İnşaat Tekstil Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptal edilmesine,

4. Maliye Hazinesi adına kayıtlı Elazığ ili, Merkez ilçe, Sürsürü mahallesi 4673 ada, 4 no’lu parselde bulunan 2.999,11 m2 yüzölçümlü taşınmazın 1.210.000.- (Birmilyonikiyüzonbin) Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren Erdal BİÇER’e İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Erdal BİÇER’in sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptal edilmesine,

5. İş bu Karar gereklerinin ve satışa konu taşınmazların devir işlemlerinin İhale Şartnamesindeki hükümler doğrultusunda yerine getirilmesine,

karar verilmiştir.