19 Nisan 2012 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 28269

BAŞBAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                      T.C.

          BAŞBAKANLIK                                                                                                                   16 Nisan 2012

   B.02.0.PPG.0.12-305-3287

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

             UNCTAD 13. Konferansına katılmak üzere; 19 Nisan 2012 tarihinde Katar’a gideceğimden, dönüşüme kadar Başbakanlığa, Başbakan Yardımcısı Bülent ARINǒın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

                                                                                                                                             Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                           Başbakan

                                     —————

                         T.C.

      CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                                        16 Nisan 2012

      B.01.0.KKB.01-06/A-5-235

BAŞBAKANLIĞA

             İLGİ : 16/4/2012 tarihli ve B.02.0.PPG.0.12-305-3287 sayılı yazınız.

             UNCTAD 13. Konferansına katılmak üzere, 19 Nisan 2012 tarihinde Katar’a gidecek olan Başbakan Recep Tayyip ERDOĞAN’ın dönüşüne kadar Başbakanlığa, Başbakan Yardımcısı Bülent ARINǒın vekâlet etmesi uygundur.

             Bilgilerini rica ederim.

 

                                                                                                                                                     Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI