11 Nisan 2012 Tarihli ve 28261 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YASAMA BÖLÜMÜ

 

KANUNLAR

6287     İlköğretim ve Eğitim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

6289     Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

6290     Adli Sicil Kanunu ile Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

6291     Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezleri ile Koruma Kurulları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

 

TBMM KARARI

1012   Üstün Yetenekli Çocukların Keşfi, Eğitimleriyle İlgili Sorunların Tespiti ve Ülkemizin Gelişimine Katkı Sağlayacak Etkin İstihdamlarının Sağlanması Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonuna Üye Seçimine İlişkin Karar

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

KURULUŞUN BAĞLI VE İLGİLİ OLDUĞU BAKANLIĞIN DEĞİŞTİRİLMESİ İLE İLGİLİ İŞLEM

—  Türk Akreditasyon Kurumu’nun Avrupa Birliği Bakanlığı ile İlgilendirilmesine Dair Tezkere

 

BAKANLAR KURULU KARARLARI

2012/2967   Resmi İlan Fiyatlarının Yeniden Tespiti Hakkında Karar

2012/2969   Selçuk Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Beyşehir Ali Akkanat Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Kurulması Hakkında Karar

2012/2972   Bazı Üniversitelere Bağlı Olarak Enstitü ve Fakültelerin Kurulması ve İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü Bünyesinde Yer Alan Şişli Sağlık Yüksekokulunun Kapatılması Hakkında Karar

 

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—  Milli Savunma Bakanlığına, İçişleri Bakanı İdris Naim ŞAHİN’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİNE SEÇME KARARI

—  Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Yönetim Kurulu Üyeliğine Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Erhan AFYONCU’nun Seçilmesi Hakkında Karar

 

ATAMA KARARI

—  Millî Savunma Bakanlığına Ait Atama Kararı

 

YÖNETMELİKLER

—  Çukurova Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—  Gazi Üniversitesi Uzaktan Eğitim Meslek Yüksek Okulu Önlisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Yaz Öğretimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

TEBLİĞLER

—  Anonim Şirket Esas Mukavelelerinde İmtiyaz Tesis Eden Hükümlerin Uyarlanmasına İlişkin Tebliğ (No: İç Ticaret 2012/1)

—  Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanunla İlgili Genel Tebliğ (Seri No: 69)

 

 

İLANLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

— T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

 

Tıklayınız


10/4/2012 tarihli ve 28260 sayılı mükerrer Resmî Gazete'de, Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ yayımlanmıştır.