11 Nisan 2012 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28261

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                      T.C.

          BAŞBAKANLIK                                                                                                           10 Nisan 2012

   B.02.0.PPG.0.12-305-2948

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

             Güneydoğu Avrupa Ülkeleri İşbirliği Süreci Savunma Bakanları Toplantısı’na katılmak üzere; 11 Nisan 2012 tarihinde Sırbistan’a gidecek olan Milli Savunma Bakanı İsmet YILMAZ’ın dönüşüne kadar Milli Savunma Bakanlığına, İçişleri Bakanı İdris Naim ŞAHİN’in vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

                                                                                                                                                     Beşir ATALAY

                                                                                                                                                        Başbakan V.

—————

                         T.C.

      CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                                10 Nisan 2012

      B.01.0.KKB.01-06-100-215

BAŞBAKANLIĞA

             İLGİ : 10/4/2012 tarihli ve B.02.0.PPG.0.12-305-2948 sayılı yazınız.

             Güneydoğu Avrupa Ülkeleri İşbirliği Süreci Savunma Bakanları Toplantısı’na katılmak üzere, 11 Nisan 2012 tarihinde Sırbistan’a gidecek olan Milli Savunma Bakanı İsmet YILMAZ’ın dönüşüne kadar Milli Savunma Bakanlığına, İçişleri Bakanı İdris Naim ŞAHİN’in vekâlet etmesi uygundur.

             Bilgilerini rica ederim.

 

                                                                                                                                                 Abdullah GÜL

                                                                                                                                            CUMHURBAŞKANI