11 Nisan 2012 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28261

KURULUŞUN BAĞLI VE İLGİLİ OLDUĞU BAKANLIĞIN DEĞİŞTİRİLMESİ İLE İLGİLİ İŞLEM

 

                         T.C.

      CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                                10 Nisan 2012

      B.01.0.KKB.01-08/D-1-220

BAŞBAKANLIĞA

             İLGİ : 5/4/2012 tarihli ve B.02.0.PPG.0.12-300-02/2792 sayılı yazınız.

             Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile ilgili bulunan Türk Akreditasyon Kurumu’nun Avrupa Birliği Bakanlığı ile ilgilendirilmesi, 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunun 19/A maddesi uyarınca uygun görülmüştür.

             Bilgilerini rica ederim.

                                                                                                                                                 Abdullah GÜL

                                                                                                                                            CUMHURBAŞKANI