11 Nisan 2012 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28261

TBMM KARARI

ÜSTÜN YETENEKLİ ÇOCUKLARIN KEŞFİ, EĞİTİMLERİYLE İLGİLİ SORUNLARIN

TESPİTİ VE ÜLKEMİZİN GELİŞİMİNE KATKI SAĞLAYACAK ETKİN

İSTİHDAMLARININ SAĞLANMASI AMACIYLA KURULAN MECLİS

ARAŞTIRMASI KOMİSYONUNA ÜYE SEÇİMİNE İLİŞKİN KARAR

 

             Karar No. 1012                                                                                                         Karar Tarihi: 5/4/2012

             Üstün Yetenekli Çocukların Keşfi, Eğitimleriyle İlgili Sorunların Tespiti ve Ülkemizin Gelişimine Katkı Sağlayacak Etkin İstihdamlarının Sağlanması Amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca kurulan (10 / 136, 176, 177, 178, 179, 180, 181) Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonunun üyeliklerine Genel Kurulun 5/4/2012 tarihli 91 inci Birleşiminde yapılan seçimde ve Komisyonun Başkan, Başkanvekili, Sözcü ve Katip üyelikleri için aynı tarihteki Komisyon toplantısında yapılan seçimde, aşağıda adları ve seçim çevreleri yazılı milletvekilleri seçilmişlerdir.

 

Başkan                              Halide İNCEKARA                                    İstanbul                        AK Parti

Başkanvekili                     Yüksel ÖZDEN                                          Muğla                          AK Parti

Sözcü                                Çiğdem Münevver ÖKTEN                        Mersin                         AK Parti

Katip                                 Temel COŞKUN                                         Yalova                         AK Parti

Üye                                   Ali HALAMAN                                         Adana                          MHP

Üye                                   Mehmet Emrehan HALICI                         Ankara                         CHP

Üye                                   Tülay SELAMOĞLU                                 Ankara                         AK Parti

Üye                                   Ahmet Duran BULUT                                Balıkesir                       MHP

Üye                                   Husamettin ZENDERLİOĞLU                  Bitlis                            BDP

Üye                                   Recep GÜRKAN                                        Edirne                          CHP

Üye                                   Mustafa ATAŞ                                           İstanbul                        AK Parti

Üye                                   Hüseyin BÜRGE                                        İstanbul                        AK Parti

Üye                                   Fatma Nur SERTER                                   İstanbul                        CHP

Üye                                   Şirin ÜNAL                                                İstanbul                        AK Parti

Üye                                   Hülya GÜVEN                                           İzmir                            CHP

Üye                                   Gönül BEKİN ŞAHKULUBEY                 Mardin                         AK Parti

Üye                                   Dilek YÜKSEL                                           Tokat                            AK Parti