4 Nisan 2012 ARAMBA

Resm Gazete

Say : 28254

GENELGE

Gmrk ve Ticaret Bakanlndan:

GENELGE

2012/1

61 inci Hkmet Programnda; kamu hizmetlerinin sunumunda hizmetin ilk kademede ve vatandaa en yakn yerde verilmesi, dier kamu kurumlarnda bulunan bilgi ve belgelerin istenmemesi ve beyana dayal ilem tesis edilebilmesinin salanmas amac yer almaktadr.

Bu erevede, tacir ile esnaf ve sanatkr iletmelerinin al ilemlerinin kolaylatrlmas, gereksiz belge taleplerinin nlenmesi ve beyana dayal ilem tesis edilebilmesini teminen, ticaret sicili, odalar ve borsalar ile esnaf ve sanatkrlar siciline yaplacak bavurularda aadaki esaslar uygulanacaktr.

A-Ticaret Sicili Memurluklarna yaplacak bavurularda:

(1) ahs iletmelerinin tescilinde;

a) Vergi levhas fotokopisi,

b) Defter n yz fotokopisi,

c) Tapu veya kira kontrat fotokopisi,

) Nfus czdan sureti,

d) kametgah ilmuhaberi

gibi belgeler istenmeyecek, bunun yerine nfus czdan, ikametgah ilmuhaberindeki bilgiler, bavuru srasnda ilgililerden alnacak T.C. kimlik numaras kullanlarak Merkezi Nfus daresi Sisteminden (MERNS) ve vergi levhasnda yer alan bilgiler de Maliye Bakanl Vergi Daireleri Otomasyon Projesi (VEDOP) sisteminden elektronik ortamda temin edilecektir. Defter n yznde, tapu veya kira kontratnda yer alan ve tescilde ihtiya duyulan bilgiler ile Ticaret Sicili Tznn 29 uncu maddesinde dzenlenen taahhtnamede yer almas gereken bilgiler ise, kurulu dilekesi ierisinde beyan eklinde alnacaktr.

(2) irket kurulularnn tescilinde;

a) Nfus czdan sureti,

b) kametgah ilmuhaberi

gibi belgeler 17/3/2009 tarihli Resm Gazetede yaymlanan Ticaret 2009/1 sayl Tebli hkmleri de dikkate alnarak istenmeyecek, sz konusu belgelere yukarda bahsedildii ekilde ulalacaktr. Ayrca, anlan taahhtnamede yer almas gereken bilgilerin, kurulu dilekesi ierisinde beyan eklinde alnmas durumunda ilgililerden ayrca taahhtname istenmeyecektir.

B- Ticari iletmeler ile ticaret irketlerinin odalar ile ticaret borsalarna kayt ile her trl ilemlerinde;

a) Tescil ilannn yaymland ticaret sicili gazetesinin asl veya onayl sureti ya da ticaret sicili tasdiknamesi,

b) Onayl ve fotorafl nfus czdan rnei,

c) Noter tasdikli imza sirkleri,

) kametgah ilmuhaberi veya tezkeresi,

d) Vergi levhas veya vergi kaydn gsterir belge,

gibi belgeler, 11/12/2010 tarihli Resm Gazetede yaymlanan Oda Muamelat Ynetmeliinde Deiiklik Yaplmasna Dair Ynetmelik ile Oda Muamelat Ynetmeliine eklenen Ek Madde 1in hkmleri, 11/12/2010 tarihli Resm Gazetede yaymlanan Borsa Muamelat Ynetmeliinde Deiiklik Yaplmasna Dair Ynetmelik ile Borsa Muamelat Ynetmeliine eklenen Ek Madde 1in hkmleri dikkate alnarak istenilmeyecek, ilgili sicil bnyesinde bulunan belgeler buradan temin edilecek, dier belgelere konu bilgilerin teyitleri ise yukarda bahsedildii ekilde elektronik ortamda yaplacaktr.

Ayrca, yukarda yer alan hkmler dikkate alnarak, ilgili odalarn ve borsalarn internet sitelerinde gerekli deiikliklerin yaplmas gerekmektedir.

C- Esnaf ve Sanatkrlar Sicil Mdrlkleri ile Esnaf ve Sanatkrlar Odalarna yaplacak bavurularda:

5362 sayl Esnaf ve Sanatkrlar Meslek Kurulular Kanunu kapsamnda faaliyet gsteren, esnaf ve sanatkrlarn iyeri allarnn basitletirilmesi amacyla ilgili sicil mdrlkleri ile esnaf ve sanatkrlar odalarna kayt ilemlerinde istenilen belge says azaltlmtr.

Bu erevede; bundan byle esnaf ve sanatkrlardan sicil ve oda kaytlarnda;

a) Nfus czdan rnei ya da fotokopisi,

b) kametgh ilmuhaberi,

c) Vergi levhasnn asl ya da fotokopisi

istenmeyecektir.

Ancak, esnaf ve sanatkrlara ilikin bu bilgiler; Esnaf ve Sanatkrlar Bilgi Sistemi (ESBS) kullanma alncaya kadar, Trkiye Esnaf ve Sanatkrlar Konfederasyonunun (TESK) esnaf ve sanatkrlar sicil mdrlklerine sunmu olduu altyap kullanlmak suretiyle Merkezi Nfus daresi Sisteminden (MERNS) ve Maliye Bakanl Vergi Daireleri Otomasyon Projesi (VEDOP) sisteminden elektronik ortamda temin edilecektir. ESBS kullanma aldnda ise bu bilgiler ESBS araclyla salanacaktr.

Ayrca, esnaf ve sanatkrlar tarafndan sicil mdrlne ibraz edilecek 3 adet vesikalk fotoraf ile ustalk belgesi fotokopisi sicil mdrl marifetiyle ilgili esnaf ve sanatkrlar odasna intikal ettirilecektir.

Sicil mdrlklerince esnaf ve sanatkrlardan sicil tasdiknamesini ilgili odaya mhrletmesi istenmeyecektir.

Bilgi ve gereini rica ederim.

 

Hayati YAZICI

Bakan