4 Nisan 2012 ARAMBA

Resm Gazete

Say : 28254

GENELGE

Babakanlktan:

Konu : ocuk Haklar zleme ve Deerlendirme

Kurulu.

GENELGE

2012/9

ocuun yaama, gelime, korunma ve katlm haklarnn gvence altna alnmasn ve bu konuda uluslararas ibirliinin salanmasn amalayan ve lkemiz tarafndan imzalanan Birlemi Milletler ocuk Haklar Szlemesi 1995 ylnda, ocuk Haklarnn Kullanlmasna likin Avrupa Szlemesi ise 2001 ylnda yrrle girmitir.

ocuk Haklar Szlemesinin ulusal dzeyde izlenmesi ve gerekli egdm almalarnn yrtlmesi amacyla 2000/14 ve 2003/44 sayl Babakanlk Genelgeleri yrrle konulmu, 3/7/2005 tarihli ve 5395 sayl ocuk Koruma Kanunu ve dier ilgili mevzuat hkmleri ile ocuk haklar, bu haklarn izlenmesi ve kullandrlmas konularnda kapsaml dzenlemeler yaplmtr.

3/6/2011 tarihli ve 633 sayl Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlnn Tekilat ve Grevleri Hakknda Kanun Hkmnde Kararnamenin 2nci maddesi ile; "ocuklarn her trl ihmal ve istismardan korunarak salkl geliimini temin etmek zere; ulusal politika ve stratejilerin belirlenmesini koordine etmek, ocuklara ynelik sosyal hizmet ve yardm faaliyetlerini yrtmek, bu alanda ilgili kamu kurum ve kurulular ile gnll kurulular arasnda ibirlii ve koordinasyonu salamak" grevi Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlna verilmitir.

Bu itibarla; ocuk haklarnn korunmas, kullandrlmas ve gelitirilmesine ilikin konularda idari ve yasal dzenlemelere ilikin almalar yapmak, nerilerde bulunmak, kaydedilen gelimeler hakknda kamuoyunun aydnlatlmas amacyla yaplacak almalar deerlendirmek, ocuk haklar konusunda alnabilecek nlemlere ilikin tavsiyelerde bulunmak, bu konuya ilikin strateji belgesi ve eylem planlar hazrlatmak ve onaylamak, ocuk haklar konusunda kurumlar aras ibirlii ve koordinasyonu salamak zere "ocuk Haklar zleme ve Deerlendirme Kurulu" (Kurul) oluturulmutur.

Kurulun; Aile ve Sosyal Politikalar Bakannn veya gerektiinde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanl Mstearnn bakanlnda; Adalet Bakanl, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanl, alma ve Sosyal Gvenlik Bakanl, evre ve ehircilik Bakanl, Dileri Bakanl, Genlik ve Spor Bakanl, ileri Bakanl, Kalknma Bakanl, Milli Eitim Bakanl, Salk Bakanl, Ulatrma, Denizcilik ve Haberleme Bakanl, Diyanet leri Bakanl, Radyo ve Televizyon st Kurulu, Bilgi Teknolojileri ve letiim Kurumu, Yksekretim Kurulu, Trkiye Barolar Birliinden st dzey temsilcilerin ve Babakanlk nsan Haklar Bakan, ocuk Hizmetleri Genel Mdr ve ocuk Haklar Trkiye ocuk Koordinatrleri ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakan tarafndan belirlenecek ocuklarla ilgili faaliyet gsteren dier kurumlardan ve sivil toplum kurulularndan yeterli sayda temsilcinin katlmyla kurulmas uygun grlmtr.

Kurulun alma usul ve esaslar, yllk toplant says ile toplant zamanlar Kurul tarafndan belirlenecek, sekretarya hizmetleri, alnan kararlarn uygulanmasnn takibi ve koordinasyonu Aile ve Sosyal Politikalar Bakanl ocuk Hizmetleri Genel Mdrl tarafndan yrtlecektir. Kurul tarafndan ihtiya duyulmas halinde alt kurul, komite, danma gruplar ve geici ve kalc alma gruplar oluturulabilecektir. lgili kamu kurum ve kurulularnn yan sra niversiteler, sivil toplum kurulular, meslek birlikleri ve zel sektr temsilcileri de Kurul toplantlarna davet edilebilecek, alt kurul ve komite almalarnda yer alabileceklerdir.

Kurul tarafndan alnan kararlarn il ve ile dzeyinde uygulanmas, sonularnn izlenmesi ve deerlendirilmesi amacyla il ve ile kurullar kurulmasna Kurulca karar verilebilecektir. l ve ile kurullarnn kimlerden oluaca, grevleri ile alma usul ve esaslar Kurul tarafndan belirlenecek, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlnca ilgili kurumlara duyurulacaktr.

Kurul almalarnn bir btnlk iinde yrtlmesi, ocuk haklar konusunda kurumlar aras ibirlii ve koordinasyonun salanmas ve Kurul tarafndan alnan kararlarn uygulanmas iin tm bakanlk, kamu kurum ve kurulularnca gereken destek ve yardm salanacaktr.

11/9/2003 tarihli ve 25226 sayl Resm Gazetede yaymlanan 2003/44 sayl Babakanlk Genelgesi yrrlkten kaldrlmtr.

Bilgilerini ve gereini rica ederim.

 

 

Recep Tayyip ERDOAN

Babakan