4 Nisan 2012 ARAMBA

Resm Gazete

Say : 28254

YNETMELKLER

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlndan:

GEREK KLER VE ZEL HUKUK TZEL KLER LE KAMU KURUM VE

KURULULARINCA AILACAK ALE DANIMA MERKEZLER HAKKINDA

YNETMELKTE DEKLK YAPILMASINA DAR YNETMELK

MADDE 1 25/2/2009 tarihli ve 27152 sayl Resm Gazete de yaymlanan Gerek Kiiler ve zel Hukuk Tzel Kiileri ile Kamu Kurum ve Kurulularnca Alacak Aile Danma Merkezleri Hakknda Ynetmeliin 5 inci maddesinin ikinci fkrasnn () bendi aadaki ekilde deitirilmitir.

) Ticaret unvan, kaytl olunan ticaret sicil memurluunun ad ve ticaret sicil numaras beyan (irketin kurulu statsn ve son ynetimini gsterir ticaret sicil gazetesi 1/10/2003 tarihinden nce yaymlanmsa ticaret sicil gazetesinin asl veya kurumca onayl rnei), bal bulunulan vergi dairesi ad ve vergi kimlik numaras beyan, noter onayl imza sirklerinin asl veya kurumca onayl sureti,

MADDE 2 Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 3 Bu Ynetmelik hkmlerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakan yrtr.

 

Ynetmeliin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

25/2/2009

27152

Ynetmelikte Deiiklik Yapan Ynetmeliin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

24/4/2011

27914

 

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlndan:

ZEL HUKUK TZEL KLER LE KAMU KURUM VE KURULULARINCA

AILAN KADIN KONUKEVLER YNETMELNDE DEKLK

YAPILMASINA DAR YNETMELK

MADDE 1 8/5/2001 tarihli ve 24396 sayl Resm Gazetede yaymlanan zel Hukuk Tzel Kiileri ile Kamu Kurum ve Kurulularnca Alan Kadn Konukevleri Ynetmeliinin 6 nc maddesinin birinci fkrasnn (c) bendi aadaki ekilde deitirilmitir.

c) Mlk sahibi ise mlk sahibi olunduuna ilikin yazl beyan veya kirac ise kirac olunduuna ilikin yazl beyan,

MADDE 2 Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 3 Bu Ynetmelik hkmlerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakan yrtr.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlndan:

ZEL HUZUREVLER LE HUZUREV YALI BAKIM

MERKEZLER YNETMELNDE DEKLK

YAPILMASINA DAR YNETMELK

MADDE 1 7/8/2008 tarihli ve 26960 sayl Resmi Gazetede yaymlanan zel Huzurevleri ile Huzurevi Yal Bakm Merkezleri Ynetmeliinin 6 nc maddesinin drdnc fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(4) Ticaret irketi eklinde yaplanm tzel kiiler iin irket ilannn yaynland kuruluun al faaliyetleri kapsamnda olduunu gsterir ticaret unvan, kaytl olunan ticaret sicil memurluunun ad ve ticaret sicil numaras beyan (irketin kurulu statsn ve son ynetimini gsterir ticaret sicil gazetesi 1/10/2003 tarihinden nce yaymlanmsa ticaret sicil gazetesinin asl veya kurumca onayl rnei), bal bulunulan vergi dairesi ad ve vergi kimlik numaras beyan, noter onayl imza sirklerinin asl veya kurumca onayl rnei ile irket temsilcisinin hissedarlar arasnda olduunu gsterir il mdrl onayl belge ve karar rnei istenir.

MADDE 2 Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 3 Bu Ynetmelik hkmlerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakan yrtr.

 

Ynetmeliin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

7/8/2008

26960

Ynetmelikte Deiiklik Yapan Ynetmeliklerin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

1

26/9/2008

27009

2

31/7/2009

27305

3

2/6/2010

27599

4

21/8/2010

27679

5

6/7/2011

27986

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlndan:

ZEL KRE VE GNDZ BAKIMEVLER LE ZEL OCUK KULPLER

KURULU VE LEY ESASLARI HAKKINDA YNETMELKTE

DEKLK YAPILMASINA DAR YNETMELK

MADDE 1 8/10/1996 tarihli ve 22781 sayl Resm Gazete de yaymlanan zel Kre ve Gndz Bakmevleri ile zel ocuk Kulpleri Kurulu ve leyi Esaslar Hakknda Ynetmeliin 8 inci maddesinin birinci fkrasnn (c) bendinin (2) numaral alt bendi aadaki ekilde deitirilmitir.

2) Mlk sahibi ise mlk sahibi olunduuna ilikin yazl beyan veya kirac ise kirac olunduuna ilikin yazl beyan,

MADDE 2 Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 3 Bu Ynetmelik hkmlerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakan yrtr.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlndan:

MADENCLK FAALYETLER UYGULAMA YNETMELNDE

DEKLK YAPILMASINA DAR YNETMELK

MADDE 1 6/11/2010 tarihli ve 27751 sayl Resm Gazetede yaymlanan Madencilik Faaliyetleri Uygulama Ynetmeliinin 11 inci maddesinin birinci fkrasnn (a) bendinin (2) numaral alt bendi ile (b) bendinin (1) ve (3) numaral alt bentleri aadaki ekilde deitirilmitir.

2) Noter onayl imza sirklerinin asl veya kurumca onayl sureti,

1) irketin ticaret unvan, ticaret sicil numaras ve kaytl olunan Ticaret memurluunun adnn beyan; (irketin kurulu statsn ve son ynetimini gsterir ticaret sicil gazetesi 1/10/2003 tarihinden nce yaynlanmsa ticaret sicil gazetesinin asl veya kurumca onayl rnei),

3) Ynetimin noter onayl imza sirklerinin asl veya kurumca onayl sureti,

MADDE 2 Ayn Ynetmelie ekli Ek Form 2de yer alan Onayl imza beyan, ibareleri Noter onayl imza sirklerinin asl veya kurumca onayl sureti olarak, irketin kurulu statsn ve son ynetimini gsterir Trkiye Ticaret Sicili Gazetesi ibareleri irketin ticaret unvan, ticaret sicil numaras ve kaytl olunan Ticaret memurluunun adnn beyan; (irketin kurulu statsn ve son ynetimini gsterir ticaret sicil gazetesi 1/10/2003 tarihinden nce yaynlanmsa ticaret sicil gazetesinin asl veya kurumca onayl rnei) olarak, irketin bal olduu vergi dairesi, ili ve vergi numarasn gsterir belge ibareleri irketin bal olduu vergi dairesi, ili ve vergi numaras beyan olarak, Ynetimin onayl imza sirkleri ibareleri Ynetimin noter onayl imza sirklerinin asl veya kurumca onayl sureti olarak deitirilmitir.

MADDE 3 Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 4 Bu Ynetmelik hkmlerini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan yrtr.

 

Ynetmeliin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

6/11/2010

27751

Ynetmelikte Deiiklik Yapan Ynetmeliin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

3/4/2012

28253

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlndan:

MADEN KANUNUNUN I (A) GRUBU MADENLER LE LGL UYGULAMA

YNETMELNDE DEKLK YAPILMASINA DAR YNETMELK

MADDE 1 3/2/2005 tarihli ve 25716 sayl Resm Gazetede yaymlanan Maden Kanununun I (A) Grubu Madenleri ile lgili Uygulama Ynetmeliinin ekinde yer alan Ek Form-6 aadaki ekilde deitirilmitir.

Ek Form-6

I (a) GRUBU RUHSAT DEVR

 

..VALLNE

(l zel dare Mdrl)

Ruhsatn li :

Ruhsatn lesi :

Madenin Cinsi :

Ruhsat No :

Ruhsat Yrrlk Tarihi :

 

Yukarda belirtilen ruhsatn, 3213 sayl Maden Kanunundan doan tm hak ve vecibeleri ile birlikte aynen ve tamamen Kanunun 5 inci maddesi uyarnca devir edilmesini onaynza arz ederiz.

 

RUHSATI DEVR EDEN RUHSATI DEVR ALAN:

 

Tarih Tarih

Ad Soyad Ad Soyad

mza mza

Adres: Adres:

 

EK BELGELER:

Devir eden ile ilgili ekler:

irketlerde devir ile ilgili karar

Devir alan ile ilgili ekler:

Genel;

a) Bal olduu vergi dairesi, ili ve vergi numaras beyan,

b) Devir harc makbuzu,

c) Ruhsat teminat makbuzu,

d) Noter onayl imza sirklerinin asl veya kurumca onayl sureti,

e) Adres taahhtnamesi.

Gerek kiiler;

a) T.C. kimlik numaras beyan.

Tzel kiiler:

a) irketin Ticaret unvan, ticaret sicil numaras ve kaytl olunan Ticaret memurluunun adnn beyan (irketin kurulu statsn ve son ynetimini gsterir Ticaret Sicil Gazetesi 1/10/2003 tarihinden nce yaymlanmsa Ticaret Sicil Gazetesinin asl veya kurumca onayl rnei),

b) irketin devir ile ilgili karar.

Teminatmn ..Banka ubesindeki hesabma iadesini arz ederim.

MADDE 2 Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 3 Bu Ynetmelik hkmlerini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan yrtr.

Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakanlndan:

BTK KORUMA RNLERNN TOPTAN VE PERAKENDE SATILMASI LE

DEPOLANMASI HAKKINDA YNETMELKTE DEKLK

YAPILMASINA DAR YNETMELK

MADDE 1 10/3/2011 tarihli ve 27870 sayl Resm Gazetede yaymlanan Bitki Koruma rnlerinin Toptan ve Perakende Satlmas ile Depolanmas Hakknda Ynetmeliin 8 inci maddesinin birinci fkrasnn (b), (c) ve () bentleri aadaki ekilde deitirilmitir.

b) 6 nc maddede belirtilen snavda baarl olduuna ilikin yazl beyan (Bavuru dilekesinde belirtilir),

c) Bayi veya toptanclk yaplacak yerin veya deponun ak adresi (Bavuru dilekesinde belirtilir),

) T.C. kimlik numaras beyan (Bavuru dilekesinde belirtilir),

MADDE 2 Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 3 Bu Ynetmelik hkmlerini Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakan yrtr.

 

Ynetmeliin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

10/3/2011

27870

Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakanlndan:

EV VE SS HAYVANLARININ RETM, SATI, BARINMA VE ETM

YERLER HAKKINDA YNETMELKTE DEKLK

YAPILMASINA DAR YNETMELK

MADDE 1 8/10/2011 tarihli ve 28078 sayl Resm Gazetede yaymlanan Ev ve Ss Hayvanlarnn retim, Sat, Barnma ve Eitim Yerleri Hakknda Ynetmeliin 5 inci maddesinin birinci fkrasnn (d) bendi aadaki ekilde deitirilmitir.

d) Tzel kiiler iin, ticaret unvan, kaytl olunan ticaret sicil memurluunun ad ve ticaret sicil numaras beyan (irket ana szlemesi Ticaret Sicil Gazetesinde 1/10/2003 tarihinden nce yaynlanmsa Ticaret Sicil Gazetesinin asl veya kurumca onayl rnei), imza sirklerinin asl veya kurumca onayl sureti ve ynetim kurulu karar.

MADDE 2 Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 3 Bu Ynetmelik hkmlerini Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakan yrtr.

 

Ynetmeliin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

8/10/2011

28078

Ynetmelikte Deiiklik Yapan Ynetmeliklerin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

1

16/11/2011

28114

2

3/4/2012

28253

Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakanlndan:

GIDA LETMELERNN KAYIT VE ONAY LEMLERNE DAR

YNETMELKTE DEKLK YAPILMASINA

DAR YNETMELK

MADDE 1 17/12/2011 tarihli ve 28145 sayl Resm Gazetede yaymlanan Gda letmelerinin Kayt ve Onay lemlerine Dair Ynetmeliin Ek-2 Perakende letmeler ile Tama ve Depolama Konusunda Faaliyet Gsteren letmelerin Kayt Bavurusunda stenilen Bilgi ve Belgelerin (3) numaral satr aadaki ekilde deitirilmitir.

3- Meslek odas bulunan meslek mensuplar iin odadan alnm belgenin asl veya yetkili merci tarafndan onayl sureti, meslek odas bulunmayan meslek mensuplar iin meslek mensuplarnn ad, soyad, T.C. kimlik numaralar beyan ile gda iletmecisiyle yaptklar szlemelerin balang ve biti tarihlerini gsteren liste (Bu belge sadece Kanunun Ek-1 listesindeki hazr yemek, tabldot yemek ve meze reten iletmeler iin geerlidir.).

MADDE 2 Ayn Ynetmeliin ekinde yer alan Ek-3 Gda reten letmecilerden Kayt Bavurusunda stenilen Bilgi ve Belgelerin (4) ve (6) numaral satrlar aadaki ekilde deitirilmitir.

4- Gda iletmecisi ticaret siciline kaytl ise, ticaret unvan, ticaret sicil numaras ve kaytl olduu ticaret sicil memurluunun adna ilikin yazl beyan (Gncel bilgilerini ieren ticaret sicil gazetesi 1/10/2003 tarihinden nce yaynlanm ise Ticaret Sicil Gazetesinin asl veya yetkili merci tarafndan onayl sureti); gda iletmecisi esnaf siciline kaytl ise Trkiye Esnaf ve Sanatkrlar Sicil Gazetesinin asl veya yetkili merci tarafndan onayl sureti.

6- Meslek odas bulunan meslek mensuplar iin odadan alnm alma belgesinin asl veya yetkili merci tarafndan onaylanm rnei, meslek odas bulunmayan meslek mensuplarnn ad, soyad, T.C. kimlik numaralar beyan ile gda iletmecisiyle yaptklar szlemelerin balang ve biti tarihlerini gsteren liste.

MADDE 3 Ayn Ynetmeliin ekinde yer alan Ek-7 Gda letmeleri in Onay Bavurusunda stenilen Bilgi ve Belgelerin (4) ve (6) numaral satrlar aadaki ekilde deitirilmitir.

4- Gda iletmecisi ticaret siciline kaytl ise ticaret unvan, ticaret sicil numaras ve kaytl olduu ticaret sicil memurluunun adna ilikin yazl beyan (Gncel bilgilerini ieren ticaret sicil gazetesi 1/10/2003 tarihinden nce yaynlanm ise Ticaret Sicil Gazetesinin asl veya yetkili merci tarafndan onayl sureti); Gda iletmecisi esnaf siciline kaytl ise Trkiye Esnaf ve Sanatkrlar Sicil Gazetesinin asl veya yetkili merci tarafndan onayl sureti.

6- Meslek odas bulunan meslek mensuplar iin odadan alnm belgesinin asl veya yetkili merci tarafndan onaylanm rnei, meslek odas bulunmayan meslek mensuplarnn ad, soyad, T.C. kimlik numaralar beyan ile gda iletmecisiyle yapaca szlemelerin balang ve biti tarihlerini gsteren liste.

MADDE 4 Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 5 Bu Ynetmelik hkmlerini Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakan yrtr.

 

Ynetmeliin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

17/12/2011

28145

Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakanlndan:

KULUKAHANE VE DAMIZLIK KANATLI LETMELER YNETMELNDE

DEKLK YAPILMASINA DAR YNETMELK

MADDE 1 20/3/2007 tarihli ve 26468 sayl Resm Gazetede yaymlanan Kulukahane ve Damzlk Kanatl letmeleri Ynetmeliinin 5 inci maddesinin birinci fkrasnn () bendi aadaki ekilde deitirilmitir.

) letmenin kurulaca arazinin aidiyetine ilikin yazl beyan (Dilekede belirtilir.),

MADDE 2 Ayn Ynetmeliin 7 nci maddesinin birinci fkrasnn (c), () ve (e) bentleri aadaki ekilde deitirilmitir.

c) Teknik Mdr ve sorumlu veteriner hekimin meslek odalarndan alm olduklar yelik belgesinin asl veya valilike onayl sureti,

) Teknik Mdr ve sorumlu veteriner hekimin ad, soyad, T.C. kimlik numaralar ve szleme balang ve biti tarihlerinin yazl beyan (Bavuru dilekesinde belirtilir.),

e) Almas istenilen iletme bir irket ise irketin ticaret unvan, ticaret sicil numaras ve kaytl olunan ticaret memurluunun adnn beyan; irketin kurulu statsn ve son ynetimini gsterir Ticaret Sicil Gazetesi 1/10/2003 tarihinden nce yaynlanm ise Ticaret Sicil Gazetesinin asl veya valilike onayl rnei; ayet irket deil ise esnaf ve sanatkarlar odasndan alnm yelik belgesinin asl veya valilike onayl sureti.

MADDE 3 Ayn Ynetmeliin ekinde yer alan Ek-2 Kulukahane ve Damzlk Kanatl letmesinin Aidiyetini Gsterir Belgeler yrrlkten kaldrlmtr.

MADDE 4 Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 5 Bu Ynetmelik hkmlerini Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakan yrtr.

 

Ynetmeliin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

20/3/2007

26468

Ynetmelikte Deiiklik Yapan Ynetmeliin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

22/5/2009

27235

Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakanlndan:

SU RNLER YETTRCL YNETMELNDE DEKLK

YAPILMASINA DAR YNETMELK

MADDE 1 29/6/2004 tarihli ve 25507 sayl Resm Gazetede yaymlanan Su rnleri Yetitiricilii Ynetmeliinin ekinde yer alan EK-4 n zin Verilmesi in Gerekli Dier Belgelerin (1) ve (2) numaral satrlar aadaki ekilde deitirilmitir.

1- ahs mal ise mlk sahibi veya zilyet olunduuna dair yazl beyan (Bavuru dilekesinde belirtilir.),

2- ahstan kiralanacak ise, projenin ekonomik mr kadar sreli kirac olunduuna dair yazl beyan (Bavuru dilekesinde belirtilir.),

MADDE 2 Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 3 Bu Ynetmelik hkmlerini Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakan yrtr.

Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakanlndan:

TOHUMCULUK SEKTRNDE YETKLENDRME VE DENETLEME

YNETMELNDE DEKLK YAPILMASINA

DAR YNETMELK

MADDE 1 15/5/2009 tarihli ve 27229 sayl Resm Gazetede yaymlanan Tohumculuk Sektrnde Yetkilendirme ve Denetleme Ynetmeliinin 6 nc maddesinin drdnc fkrasnn (c) ve () bentleri aadaki ekilde deitirilmitir.

c) Bavuru sahibinin bal bulunduu vergi dairesi ad ve vergi kimlik numarasnn yazl beyan.

) Bavuru sahibinin tohum rettii bitki grubuna ait gerekli bina ve depoda kirac veya mlk sahibi olunduuna dair yazl beyan.

MADDE 2 Ayn Ynetmeliin 9 uncu maddesinin ikinci fkrasnn (c) bendi aadaki ekilde deitirilmitir.

c) Bavuru sahibinin bal bulunduu vergi dairesi ad ve vergi kimlik numarasnn yazl beyan.

MADDE 3 Ayn Ynetmeliin 10 uncu maddesinin ikinci fkrasnn (b) ve (c) bentleri aadaki ekilde deitirilmitir.

b) Bavuru sahibinin iletme binasnda ve arazide kirac veya mlk sahibi olduuna dair yazl beyan.

c) Bavuru sahibinin bal bulunduu vergi dairesi ad ve vergi kimlik numarasnn yazl beyan.

MADDE 4 Ayn Ynetmeliin 12 nci maddesinin ikinci fkrasnn (c) bendi aadaki ekilde deitirilmitir.

c) Bavuru sahibinin bal bulunduu vergi dairesinin ad ve vergi kimlik numarasnn yazl beyan.

MADDE 5 Ayn Ynetmeliin 15 inci maddesinin ikinci fkrasnn (b) bendi aadaki ekilde deitirilmitir.

b) Bavuru sahibinin bal bulunduu vergi dairesinin ad ve vergi kimlik numarasnn yazl beyan.

MADDE 6 Ayn Ynetmeliin 17 nci maddesinin ikinci fkrasnn (b), (c) ve () bentleri aadaki ekilde deitirilmitir.

b) Doku kltr retimi iin laboratuvar, donanm, iklim ve altrma odas ve dier tesislerde kirac veya mlk sahibi olunduuna dair yazl beyan.

c) Bavuru sahibinin iletme binasnda ve arazide kirac veya mlk sahibi olduuna dair yazl beyan.

) Bavuru sahibinin bal bulunduu vergi dairesinin ad ve vergi kimlik numarasnn yazl beyan.

MADDE 7 Ayn Ynetmeliin 22 nci maddesinin drdnc fkrasnn (c) bendi aadaki ekilde deitirilmitir.

c) Bavuru sahibinin bal bulunduu vergi dairesinin ad ve vergi kimlik numarasnn yazl beyan.

MADDE 8 Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 9 Bu Ynetmelik hkmlerini Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakan yrtr.

 

Ynetmeliin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

15/5/2009

27229

Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakanlndan:

VETERNER HEKM MUAYENEHANE VE POLKLNK YNETMELNDE

DEKLK YAPILMASINA DAR YNETMELK

MADDE 1 15/10/2011 tarihli ve 28085 sayl Resm Gazetede yaymlanan Veteriner Hekim Muayenehane ve Poliklinik Ynetmeliinin 6 nc maddesinin birinci fkrasnn (e) bendi aadaki ekilde deitirilmitir.

e) Bal bulunduklar blge veteriner hekimler odasndan alnan oda kayt belgesinin asl veya mlki idare amirliince onayl sureti.

MADDE 2 Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 3 Bu Ynetmelik hkmlerini Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakan yrtr.

Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakanlndan:

VETERNER TEHS VE ANALZ LABORATUVARLARI YNETMELNDE

DEKLK YAPILMASINA DAR YNETMELK

MADDE 1 11/12/2011 tarihli ve 28139 sayl Resm Gazetede yaymlanan Veteriner Tehis ve Analiz Laboratuvarlar Ynetmeliinin 6 nc maddesinin birinci fkrasnn (d) bendi aadaki ekilde deitirilmitir.

d) Almas istenen iyeri bir irket ise, ticaret unvan, kaytl olunan ticaret sicil memurluunun ad ve ticaret sicil numaras beyan (irket ana szlemesi Ticaret Sicil Gazetesinde 1/10/2003 tarihinden nce yaynlanm ise Ticaret Sicil Gazetesinin asl veya kurumca onayl rnei),

MADDE 2 Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 3 Bu Ynetmelik hkmlerini Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakan yrtr.

Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakanlndan:

VETERNER TIBB RNLER HAKKINDA YNETMELKTE DEKLK

YAPILMASINA DAR YNETMELK

MADDE 1 24/12/2011 tarihli ve 28152 sayl Resm Gazetede yaymlanan Veteriner Tbbi rnler Hakknda Ynetmeliin 45 inci maddesinin ikinci fkrasnn (b) bendi aadaki ekilde deitirilmitir.

b) Adna sat izni dzenlenecek veteriner hekimin T.C. kimlik numaras beyan, diplomann asl veya kurumca onayl rnei, ikamet beyan veya belgesi, telefon ve belgegeer numaralar ile elektronik posta adresi, imza sirklerinin asl veya kurumca onayl sureti, 4 adet vesikalk resmi,

MADDE 2 Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 3 Bu Ynetmelik hkmlerini Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakan yrtr.

 

Ynetmeliin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

24/12/2011

28152

Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakanlndan:

ZRA MCADELE ALET VE MAKNELER HAKKINDA YNETMELKTE

DEKLK YAPILMASINA DAR YNETMELK

MADDE 1 2/4/2011 tarihli ve 27893 sayl Resm Gazetede yaymlanan Zirai Mcadele Alet ve Makineleri Hakknda Ynetmeliin 7 nci maddesinin ikinci fkrasnn (a), (b), () ve (g) bentleri aadaki ekilde deitirilmitir.

a) 6 nc maddenin birinci fkrasnda belirtilen kiilere ait;

1) Diploma veya mezuniyet belgesinin Genel Mdrlke onayl sureti,

2) Aldklar dersleri gsterir belgenin (transkript) asl veya Genel Mdrlke onayl sureti,

3) T.C. kimlik numaras beyan (Bavuru dilekesinde belirtilir.),

4) Vesikalk fotoraf (2 adet).

b) letmenin faaliyet alanlar arasnda zirai mcadele alet ve makineleri imalatnn bulunduunu gsteren, aada belirtilen belgelerden uygun olan herhangi biri,

1) Ticaret Sicil Gazetesinin asl veya Genel Mdrlke onayl sureti,

2) Bal olduu Mesleki Oda Kayt Belgesinin asl veya Genel Mdrlke onayl sureti,

3) Kurulu bilgilerinin yer ald resmi bir belgenin asl veya Genel Mdrlke onayl sureti,

) naatn yapld veya iletmenin bulunduu yerin ak adresi ve iletmecinin iletiim bilgileri (Bavuru dilekesinde belirtilir.),

g) letmenin faaliyete balayaca tarih (Bavuru dilekesinde belirtilir.),

MADDE 2 Ayn Ynetmeliin 11 inci maddesinin birinci fkrasnn (c), (), (e) ve (f) bentleri ile ikinci fkrasnn (c), (e) ve (f) bentleri aadaki ekilde deitirilmitir.

c) Firmann faaliyet alanlar arasnda zirai mcadele alet ve makineleri imalatnn bulunduunu gsteren; Ticaret Sicil Gazetesi veya lgili Oda Kayt Belgesi ya da kurulu bilgilerinin iinde yer ald herhangi bir resmi belgenin asl veya Genel Mdrlke onayl sureti,

) mal zin Belgesinin Genel Mdrlke onayl sureti,

e) Bakanlka onaya esas, iinde bulunulan yl iin miktar tespit edilen imal ruhsat harcnn yatrldn gsterir makbuzun asl veya makbuzda rnn ticari ad belirtilmise Genel Mdrlke onayl sureti,

f) Marka tescili olmas durumunda, Marka Tescil Belgesinin asl veya Genel Mdrlke onayl sureti (2 adet),

c) Firmann faaliyet alanlar arasnda zirai mcadele alet ve makineleri ile ilgili; imalat, ithalat, sat gibi hususlarn herhangi birinin bulunduunu gsteren, Ticaret Sicil Gazetesi veya ilgili Oda Kayt Belgesi ya da kurulu bilgilerinin iinde yer ald herhangi bir resmi belgenin asl veya Genel Mdrlke onayl sureti,

e) Bakanlka onaya esas, iinde bulunulan yl iin miktar tespit edilen ithal ruhsat harcnn yatrldn gsterir makbuzun asl veya makbuzda rnn ticari ad belirtilmise Genel Mdrlke onayl sureti.

f) Marka tescili olmas durumunda, Marka Tescil Belgesinin asl veya Genel Mdrlke onayl sureti (2 adet),

MADDE 3 Ayn Ynetmeliin 20 nci maddesinin ikinci fkrasnn (a) bendinin (1) ve (2) numaral alt bentleri ile (b) bendinin (1), (2) ve (3) numaral alt bentleri ile () ve (d) bentleri aadaki ekilde deitirilmitir.

1) Diploma veya mezuniyet belgesinin il/ile mdrlnce onayl sureti,

2) T.C. kimlik numaras beyan (Bavuru dilekesinde belirtilir.),

1) Ticaret Sicil Gazetesinin belgesinin asl veya il/ile mdrlnce onayl sureti,

2) Bal olduu Mesleki Oda Kayt Belgesinin asl veya il/ile mdrlnce onayl sureti,

3) Kurulu bilgilerinin yer ald resmi bir belgenin asl veya il/ile mdrlnce onayl sureti,

) Ak adres ve iletiim bilgileri (Bavuru dilekesinde belirtilir.),

d) Durumu 19 uncu maddenin ikinci fkrasnda belirtilen koula uygun olan giriimciler iin, sattan sorumlu teknik elemann ad, soyad, T.C. kimlik numaras ve i szlemesi tarihi beyan,

MADDE 4 Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 5 Bu Ynetmelik hkmlerini Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakan yrtr.

 

Ynetmeliin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

2/4/2011

27893

Salk Bakanlndan:

AKUPUNKTUR TEDAVS UYGULANAN ZEL SALIK KURULULARI LE

BU TEDAVNN UYGULANMASI HAKKINDA YNETMELKTE

DEKLK YAPILMASINA DAR YNETMELK

MADDE 1 17/9/2002 tarihli ve 24879 sayl Resm Gazetede yaymlanan Akupunktur Tedavisi Uygulanan zel Salk Kurulular ile Bu Tedavinin Uygulanmas Hakknda Ynetmeliin 10 uncu maddesinin birinci fkrasnn (d) ve (e) bentleri aadaki ekilde deitirilmitir.

d) Salk kuruluunda akupunktur uygulayacak hekimlerin diplomalarnn varsa uzmanlk belgelerinin ve Bakanlka dzenlenen Akupunktur Tedavisi Uygulama Sertifikasnn Mdrlke onayl rnekleri ile ikier adet vesikalk fotoraflar,

e) Salk kuruluunda akupunktur uygulayacak hekimlerin blge tabip odasna kaytl olduunu bildirir belgenin Mdrlke onayl rnei veya T.C. kimlik numaras beyan,

MADDE 2 Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 3 Bu Ynetmelik hkmlerini Salk Bakan yrtr.

Salk Bakanlndan:

AMBULANSLAR VE ACL SALIK ARALARI LE AMBULANS

HZMETLER YNETMELNDE DEKLK

YAPILMASINA DAR YNETMELK

MADDE 1 7/12/2006 tarihli ve 26369 sayl Resm Gazetede yaymlanan Ambulanslar ve Acil Salk Aralar ile Ambulans Hizmetleri Ynetmeliinde Deiiklik Yaplmasna Dair Ynetmeliin 11 inci maddesinin (c), (), (e), ve (f) bentleri aadaki ekilde deitirilmitir.

c) Yetkili birimden alnm iyeri ama belgesinin Mdrlke onayl rnei,

) Yetkili birimle yaplan tbbi atk szlemesinin Mdrlke onayl rnei,

e) Alacak ambulans servisinde grev yapacak mesul mdrle yaplan szlemenin ve hekimlik diplomasnn varsa uzmanlk belgesinin Kurumca onayl birer rnei, mesul mdre ait 2 adet vesikalk fotoraf, T.C. kimlik numaras beyan.

f) Ambulans servisinde alacak hekim ve salk personelinin ambulans servisinde almak istediklerine dair dilekeleri, Kurumca onayl diploma rnekleri veya mezuniyet belgeleri, bu Ynetmelikte belirtilen kurs sertifikalarnn birer rnei, ikier adet vesikalk fotoraflar, T.C. kimlik numaras beyan.

MADDE 2 Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 3 Bu Ynetmelik hkmlerini Salk Bakan yrtr.

 

Ynetmeliin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

7/12/2006

26369

Ynetmelikte Deiiklik Yapan Ynetmeliklerin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

1

4/12/2007

26720

2

17/10/2008

27027

Salk Bakanlndan:

D PROTEZ LABORATUVARLARI YNETMELNDE

DEKLK YAPILMASINA DAR YNETMELK

MADDE 1 7/12/2005 tarihli ve 26016 sayl Resm Gazetede yaymlanan Di Protez Laboratuvarlar Ynetmeliinin 10 uncu maddesinin ikinci fkrasnn (b) bendi aadaki ekilde deitirilmitir.

b) Laboratuvar irket tarafndan alacak ise; irketin di protez hizmetleri ile ilgili kurulu amac ve faaliyet alannn yer ald, ortaklarnn tamamnn di hekimi ve/veya di protez teknisyeni olduuna ilikin beyan ve Ticaret unvan, kaytl olunan ticaret sicil memurluunun ad ve ticaret sicil numaras beyan (irketin kurulu statsn ve son ynetimini gsterir Ticaret Sicil Gazetesi 1/10/2003 tarihinden nce yaynlanmsa Ticaret Sicil Gazetesinin asl veya mdrlke onayl rnei),

MADDE 2 Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 3 Bu Ynetmelik hkmlerini Salk Bakan yrtr.

Salk Bakanlndan:

DYALZ MERKEZLER HAKKINDA YNETMELKTE DEKLK

YAPILMASINA DAR YNETMELK

MADDE 1 18/6/2010 tarihli ve 27615 sayl Resm Gazetede yaymlanan Diyaliz Merkezleri Hakknda Ynetmeliin 18 inci maddesinin birinci fkrasnn (b) bendinin (1) numaral alt bendi ile (f) bendi aadaki ekilde deitirilmitir.

1) Merkezde mesul mdr olarak alacaklarna dair mesul mdrn ad, soyad ve T.C. Kimlik numaras mesul mdr szlemesi tarihinin yazl beyan

f) Kurucu gerek kii ise, T.C. kimlik numaras beyan; vakf ise, vakf senedinin ve ticaret sicil gazetesi kaydnn; irket ise, sermaye durumunun ve irket ortaklarn da gsteren Ticaret unvan, kaytl olunan ticaret sicil memurluunun ad ve ticaret sicil numaras beyan (irketin kurulu statsn ve son ynetimini gsterir Ticaret Sicil Gazetesi 1/10/2003 tarihinden nce yaynlanmsa Ticaret Sicil Gazetesinin asl veya mdrlke onayl rnei)

MADDE 2 Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 3 Bu Ynetmelik hkmlerini Salk Bakan yrtr.

 

Ynetmeliin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

18/6/2010

27615

Ynetmelikte Deiiklik Yapan Ynetmeliin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

14/2/2012

28204

Salk Bakanlndan:

ECZA DEPOLARI VE ECZA DEPOLARINDA BULUNDURULAN

RNLER HAKKINDA YNETMELKTE DEKLK

YAPILMASINA DAR YNETMELK

MADDE 1 20/10/1999 tarihli ve 23852 sayl Resm Gazetede yaymlanan Ecza Depolar ve Ecza Depolarnda Bulundurulan rnler Hakknda Ynetmeliin ekinde yer alan EK-1 ECZA DEPOSU AILIINDA STENLEN BELGELER aadaki ekilde deitirilmitir.

 

EK-1

ECZA DEPOSU AILIINDA STENLEN BELGELER

Dileke, nfus czdannn il salk mdrlnce onayl sureti ve z gemi,

Mesul mdrn, mezuniyet belgesinin asl ve diplomann il salk mdrlnce onaylanm sureti, var ise uzmanlk belgelerinin il salk mdrlnce onaylanm suretleri,

6197 sayl Kanunun 4 nc maddesi uyarnca eczaclk yapmaya engel mahkmiyetin bulunmadna dair yazl adl sicil beyan,

Yakn tarihte ekilmi (4) adet fotoraf,

Mesleini yapmay engelleyecek derecede iyilemez beden ve akl hastal bulunmadna dair salk raporu ve iki gznn grmeden mahrum olmadna dair uzman doktor raporu,

Ecza deposunun ad, kurulaca yerin ak adresi, onayl imar pln,

Deponun tehizatn ve blmlerini gsterir ekilde krokisi (kroki, Kanun hkmlerine uygun olduunun salk mdrlnce veya salk oca tabipliince onayl vaziyet plnn ve lmlerini gsterir ekilde olacaktr).

Bir ticari irket tarafndan kuruluyor ise, Ticaret unvan, kaytl olunan ticaret sicil memurluunun ad ve ticaret sicil numaras beyan (irketin kurulu statsn ve son ynetimini gsterir Ticaret Sicil Gazetesi 1/10/2003 tarihinden nce yaynlanmsa Ticaret Sicil Gazetesinin asl veya il salk mdrlnce onayl rnei), irket ana szlemesinin il salk mdrlnce onayl sureti (mesul mdr ortaklardan biri olmal, ad, adresi, ama ve sermaye belirtilmelidir),

Ruhsat harcnn dendiini gsteren makbuz,

Ecza deposu olacak yerin tamamnn yangn gvenlii asndan uygun olduuna dair ilgili makamdan alnm onayl belge,

Mesul mdr eczacnn Trk Eczaclar Birliince onaylanm meslekten yasaklama cezasnn olup olmadna dair Eczac Odasndan alnacak belge,

Bu Ynetmeliin 26 nc maddesi uyarnca karlan Klavuzun okunup tebell edildiini belirten ve hkmlerine uyulaca taahhdn ihtiva eden imzal belge.

MADDE 2 Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 3 Bu Ynetmelik hkmlerini Salk Bakan yrtr.

Salk Bakanlndan:

EVDE BAKIM HZMETLER SUNUMU HAKKINDA YNETMELKTE

DEKLK YAPILMASINA DAR YNETMELK

MADDE 1 10/3/2005 tarihli ve 25751 sayl Resm Gazetede yaymlanan Evde Bakm Hizmetleri Sunumu Hakknda Ynetmeliin 9 uncu maddesinin ikinci fkrasnn (b) bendi aadaki ekilde deitirilmitir.

b) Merkez olarak alacak salk kuruluu ticaret irketi tarafndan alacak ise, ticaret unvan, kaytl olunan ticaret sicil memurluunun ad ve ticaret sicil numaras beyan (irket ana szlemesi Ticaret Sicil Gazetesinde 1/10/2003 tarihinden nce yaynlanmsa Ticaret Sicil Gazetesinin asl veya Bakanlka onayl rnei),

MADDE 2 Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 3 Bu Ynetmelik hkmlerini Salk Bakan yrtr.

Salk Bakanlndan:

GENETK HASTALIKLAR TANI MERKEZLER YNETMELNDE

DEKLK YAPILMASINA DAR YNETMELK

MADDE 1 10/6/1998 tarihli ve 23368 sayl Resm Gazetede yaymlanan Genetik Hastalklar Tan Merkezleri Ynetmeliine aadaki ek madde eklenmitir.

Ek Madde 1 Bakanln grevleri kapsamnda yapaca her trl ilemde bavuru sahiplerinden talep edilen belgelerden, Bakanlk bnyesinde bulunan belgeler ile kurum ve kurulularn altyaplar kullanlarak elektronik ortamda eriilebilen bilgilere ynelik belgeler talep edilmez.

MADDE 2 Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 3 Bu Ynetmelik hkmlerini Salk Bakan yrtr.

Salk Bakanlndan:

KAPLICALAR YNETMELNDE DEKLK

YAPILMASINA DAR YNETMELK

MADDE 1 24/7/2001 tarihli ve 24472 sayl Resm Gazetede yaymlanan Kaplcalar Ynetmeliinin 21 inci maddesinin birinci fkrasnn (i) bendi aadaki ekilde deitirilmitir.

i) Tesisin kurulaca alan mlk sahibinin ise mlk sahibi olunduuna ilikin yazl beyan, tahsis belgeli ise tahsis belgeli olduuna ilikin yazl beyan veya kirac ise kirac olunduuna ilikin yazl beyan.

MADDE 2 Ayn Ynetmeliin 22 nci maddesinin birinci fkrasnn (c) bendi aadaki ekilde deitirilmitir.

c) Mesul mdrn ad soyad ve T.C. kimlik numaras ile sorumlu mdrn szleme tarihinin yazl beyan,

MADDE 3 Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 4 Bu Ynetmelik hkmlerini Salk Bakan yrtr.

Salk Bakanlndan:

DOAL MNERALL SULAR HAKKINDA YNETMELKTE

DEKLK YAPILMASINA DAR YNETMELK

MADDE 1 1/12/2004 tarihli ve 25657 sayl Resm Gazetede yaymlanan Doal Mineralli Sular Hakknda Ynetmeliin 13 nc maddesinin birinci fkrasnn (k) bendinde yer alan onaylanm rnei ibaresi Kurumca onayl rnei eklinde deitirilmitir.

MADDE 2 Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 3 Bu Ynetmelik hkmlerini Salk Bakan yrtr.

Salk Bakanlndan:

OPTSYENLK MESSESELER HAKKINDA YNETMELKTE

DEKLK YAPILMASINA DAR YNETMELK

MADDE 1 27/9/2004 tarihli ve 25596 sayl Resm Gazetede yaymlanan Optisyenlik Messeseleri Hakknda Ynetmeliin 7 nci maddesinin ikinci fkrasnn (c), (d) ve (g) bentleri aadaki ekilde deitirilmitir.

c) Optisyenlik messesesi bir ticaret irketi tarafndan alacak ise ticaret unvan, kaytl olunan ticaret sicil memurluunun ad ve ticaret sicil numaras beyan (irket ana szlemesi Ticaret Sicil Gazetesinde 1/10/2003 tarihinden nce yaynlanmsa Ticaret Sicil Gazetesinin asl veya Kurumca onayl rnei),

d) Messese sahibi ile mesul mdr arasnda akdedilmi hizmet szlemesinin il salk mdrlnce onayl sureti,

g) Mesul mdrn optisyenlik yapabileceine dair salk durum beyan,

MADDE 2 Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 3 Bu Ynetmelik hkmlerini Salk Bakan yrtr.

Salk Bakanlndan:

KORDON KANI BANKACILII YNETMELNDE

DEKLK YAPILMASINA DAR YNETMELK

MADDE 1 5/7/2005 tarihli ve 25866 sayl Resmi Gazetede yaymlanan Kordon Kan Bankacl Ynetmeliinin 9 uncu maddesinin birinci fkrasnn (a) ve (f) bentleri aadaki ekilde deitirilmitir.

a) Kurucu gerek kii ise T.C. kimlik numarasnn ibraz; vakf ise vakf senedinin Kurumca onayl rnei; irket ise sermaye durumunun ve irket ortaklarn da ieren ticaret unvan, kaytl olunan ticaret sicil memurluunun ad ve ticaret sicil numaras beyan (irketin kurulu statsn ve son ynetimini gsterir Ticaret Sicil Gazetesi 1/10/2003 tarihinden nce yaynlanmsa Ticaret Sicil Gazetesinin asl veya Kurumca onayl rnei),

f) Bankada alacak tm hekim, teknisyen ve dier grevliler iin eitim uygunluunu gsterir diploma, uzmanlk belgeleri, sertifika gibi belgelerin asl veya Kurumca onayl rnei,

MADDE 2 Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 3 Bu Ynetmelik hkmlerini Salk Bakan yrtr.

Salk Bakanlndan:

ISMARLAMA PROTEZ VE ORTEZ MERKEZLER LE TME CHAZI

MERKEZLER HAKKINDA YNETMELKTE DEKLK

YAPILMASINA DAR YNETMELK

MADDE 1 24/9/2011 tarihli ve 28064 sayl Resm Gazetede yaymlanan Ismarlama Protez ve Ortez Merkezleri ile itme Cihaz Merkezleri Hakknda Ynetmeliin 5 inci maddesinin ikinci fkrasnn (d), (e) ve (h) bentleri aadaki ekilde deitirilmitir.

d) Tzel kiiliin irket olmas halinde, irket ilannn yaymland ve merkezin alnn faaliyetleri kapsamnda olduunu gsterir ticaret unvan, kaytl olunan ticaret sicil memurluunun ad ve ticaret sicil numaras beyan (irket ana szlemesi Ticaret Sicil Gazetesinde 1/10/2003 tarihinden nce yaynlanmsa Ticaret Sicil Gazetesinin asl veya Kurumca onayl rnei), bal bulunulan vergi dairesi ad ve vergi kimlik numaras beyan, imza sirklerinin mdrlke onayl rnei,

e) Sorumlu mdrn mesleini yapabileceine dair salk durum beyan,

h) Sorumlu mdrn 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayl Trk Ceza Kanununun 53 nc maddesinde belirtilen sreler gemi olsa bile; kasten ilenen bir sutan dolay be yl veya daha fazla sreyle ya da devletin gvenliine kar sular, Anayasal dzene ve bu dzenin ileyiine kar sular, mill savunmaya kar sular, devlet srlarna kar sular ve casusluk, kamunun salna kar sular, zimmet, irtikp, rvet, hrszlk, dolandrclk, sahtecilik, gveni ktye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat kartrma, edimin ifasna fesat kartrma, sutan kaynaklanan malvarl deerlerini aklama veya kaaklk sularndan hapis cezasna mahkm olmadna dair adli sicil durum beyan,

MADDE 2 Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 3 Bu Ynetmelik hkmlerini Salk Bakan yrtr.

Salk Bakanlndan:

LKYARDIM YNETMELNDE DEKLK

YAPILMASINA DAR YNETMELK

MADDE 1 22/5/2002 tarihli ve 24762 sayl Resm Gazetede yaymlanan lkyardm Ynetmeliinin 9 uncu maddesinin ikinci fkrasnn (b) ve (c) bentleri aadaki ekilde deitirilmitir.

b) Merkez, bir ticaret irketi tarafndan alacak ise ticaret unvan, kaytl olunan ticaret sicil memurluunun ad ve ticaret sicil numaras beyan (irketin kurulu statsn ve son ynetimini gsterir Ticaret Sicil Gazetesi 1/10/2003 tarihinden nce yaynlanmsa Ticaret Sicil Gazetesinin asl veya Kurumca onayl rnei),

c) Vakf veya derneklerden tzk veya ana szlemenin Kurumca onayl bir rnei,

MADDE 2 Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 3 Bu Ynetmelik hkmlerini Salk Bakan yrtr.