25 Mart 2012 Tarihli ve 28244 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLAR KURULU KARARLARI

2012/2760      Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündeliklere Dair Karar ile Yurtdışı Gündeliklerine Dair Karar

2012/2805    Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğüne Ulaşımı Sağlayacak İltisak Hattının Yapımı Amacıyla İhtiyaç Duyulan Taşınmaz İle Üzerindeki Muhdesatın Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2012/2847     Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ile Düzce Belediyesinin İşbirliğinde Yürütülen Kentsel Dönüşüm Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Düzce Belediyesi Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2012/2851     Uygulama Alanı İlan Edilen Şanlıurfa İlinde Bağımsız Köy Kurulması Hakkında Karar

2012/2852     Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak İlahiyat Fakültesi ile Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Kurulması Hakkında Karar

2012/2901     Bazı Alanların Turizm Merkezi Olarak İlanı Hakkında Karar

2012/2912     Kültür ve Turizm Bakanlığının Doğrudan Merkeze Bağlı Taşra Teşkilatı Olarak İzmir İlinde Anadolu Filarmoni Orkestrası Müdürlüğü Kurulması Hakkında Karar

2012/2918     Susurluk Kepekler Termal Turizm ve Alternatif Turizm Alanları Koruma, Geliştirme ve Altyapı Hizmet Birliği’ne Üye Olan Aksakal Belediyesinin Adı Geçen Birliğe Katılmasının Zorunlu Hale Getirilmesi Hakkında Karar

2012/2919     Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Başkanlığı Bünyesinde 14 Adet Şube Müdürlüğü Kurulması ve Adı Geçen Başkanlığın Merkez ve Taşra Teşkilatında Yer Alan Şube Müdürlüklerinin Bağlantılarının Düzenlenmesi Hakkında Karar

2012/2935     Kadir Has Üniversitesi Rektörlüğü Bünyesinde Yer Alan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin Adının İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Olarak Değiştirilmesi Hakkında Karar

2012/2936     Sabancı Üniversitesi Rektörlüğü Bünyesinde Yer Alan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin Kapatılması Hakkında Karar

2012/2937     İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörlüğü Bünyesinde Yer Alan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin Adının İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Olarak Değiştirilmesi Hakkında Karar

2012/2938     Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Yurtdışı Teşkilatını Oluşturan Birimlerin Nitelik, Kurulduğu Şehir ve Ülke, Görev Alanı, Akredite Edildiği Ülkeler ve Bağlı Bulunduğu Misyonlar Hakkındaki Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

2012/2944     Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Eğitim Bilimleri Enstitüsü Kurulması Hakkında Karar

2012/2945     Kültür ve Turizm Bakanlığının Taşra Teşkilatında Yer Alan İstanbul Yenileme Alanları Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü  ile İstanbul VII Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün Adının Değiştirilmesi Hakkında Karar

2012/2957     Okul Sütü Programı Uygulama Esasları Hakkında Karar

2012/2959     Mardin İlinde Tesis Edilecek Olan Enerji Nakil Hatlarının Yapımı Amacıyla İhtiyaç Duyulan Taşınmazların, Mülkiyetinin/İrtifak Hakkının Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Adına Tescil Edilmek Üzere, Dicle Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

 

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—     Kalkınma Bakanlığına, Avrupa Birliği Bakanı Egemen BAĞIŞ’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

YÖNETMELİK

—     Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

 

İLÂNLAR

a - Yargı İlanları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri