22 Mart 2012 Tarihli ve 28241 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLAR KURULU KARARLARI

2012/2831   Ordu İli, Gülyalı İlçesi Turnasuyu ve Taşlıçay Köylerinde Bulunan Bazı Taşınmazların Yol Yapımı Amacıyla Ordu İl Özel İdaresi Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2012/2840   Sınır Ticaretinin Düzenlenmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

2012/2841   Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonunun Çalışma Esas ve Usulleri ile Bu Komisyon Tarafından Yurtdışında Görevlendirilecek Personelin Nitelikleri ile Hak ve Yükümlülüklerinin Belirlenmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

2012/2844   Orman ve Su İşleri Bakanlığının Taşra Teşkilatında Düzenleme Yapılması Hakkında Karar

2012/2858   Fakir Ailelere Kömür Yardımı Yapılmasına İlişkin Karar

2012/2861   Bazı Maddelerin 2313 Sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun Hükümlerine Tabi Tutulması Hakkında Karar

2012/2869   Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Yurtdışı Teşkilatını Oluşturan Birimlerin Nitelik, Kurulduğu Şehir ve Ülke, Görev Alanı, Akredite Edildiği Ülkeler ve Bağlı Bulunduğu Misyonlar Hakkındaki 13/4/1999 Tarihli ve 99/12770 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararında  Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

2012/2902   Polis Akademisi Başkanlığına Bağlı Olarak Adli Bilimler Enstitüsü Kurulması Hakkında Karar

2012/2903   İzmir İçme Suyu (Gördes ve Çağlayan) Uygulama Projesi Kapsamındaki Kavaklıdere İçme Suyu Arıtma Tesisinin Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların İzmir Büyükşehir Belediyesi Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2012/2904   Milli Savunma Bakanlığı Tarafından, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (b) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar Hakkında Karar

2012/2911   İthalat Rejimi Kararına Ek Karar

2012/2921   Kıbrıs’a Anamur (Dragon) Çayından Boruyla Su Götürme Projesi Kapsamındaki Alaköprü Barajı’nın Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2012/2924   Türkiye Gümrük Bölgesi Üzerinden Transit Edilecek Sigaralar Hakkında Karar

 

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—  Avrupa Birliği Bakanlığına, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk ÇELİK’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

—  Dışişleri Bakanlığına, Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati YAZICI’nın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

YÖNETMELİKLER

2012/2842   Taşınır Mal Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Arıcılık Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Çankırı Karatekin Üniversitesi Yaşam Boyu Öğrenim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—  İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—  İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—  Marmara Üniversitesine Ait Bazı Yönetmeliklerin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelikler

 

TEBLİĞLER

—   Bazı Tekstil ve Konfeksiyon Ürünlerinin Denetimine İlişkin Tebliğ (İthalat: 2012/15)’de Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ

—  Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması, Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi ve TURQUALITY®’nin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2006/4)’de Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (No: 2012/1)

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

YÜKSEK SEÇİM KURULU KARARI

—   Yüksek Seçim Kurulunun 17/3/2012 Tarihli ve 109 Sayılı Kararı

 

 

İLÂNLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

 

 

Tıklayınız


21/3/2012 tarihli ve 28240 sayılı mükerrer Resmî Gazete'de, Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğler yayımlanmıştır.