21 Mart 2012 Tarihli ve 28240 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLAR KURULU KARARLARI

2012/2828  İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Sağlık Bilimleri Fakültesi ile Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Kurulması Hakkında Karar

2012/2906  İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü Bünyesinde Yer Alan Hemşirelik Fakültesinin Adının Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi Olarak Değiştirilmesi Hakkında Karar

 

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—  Milli Eğitim Bakanlığına, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat ERGÜN’ün Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

ATAMA KARARLARI

—   Başbakan Yardımcılığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Gençlik ve Spor, Gümrük ve Ticaret ile Orman ve Su İşleri Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

 

YÖNETMELİKLER

—  Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Kalkınma Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

—  Millî Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarında Görevli Devlet Memurlarının Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği Değerlendirme ve Disiplin Yönetmeliği

—  Çukurova Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

—  Kadir Has Üniversitesi Spor Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—  Kilis 7 Aralık Üniversitesi Ön Lisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Kocaeli Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sanayi İşbirliği, Girişimcilik ve İş Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

 

GENELGE

—  Akkuyu Nükleer Güç Santrali Projesi ile İlgili 2012/8 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

 

TEBLİĞLER

—  İşkolu Tespit Kararı (No: 2012/13)

—  Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde Damga Vergisi ve Harç İstisnası Uygulaması Hakkında Tebliğ (Seri No:1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:5)

—  İhracat, Transit Ticaret, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Tebliğ (İhracat: 2008/6)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2012/6)

—  İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2012/6)

—  İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2012/8)

—  Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: VII, No: 43)

—  Özelleştirme Yüksek Kurulunun 19/3/2012 Tarihli ve 2012/39-40-41-42-43-44-45-46 ve 47 Sayılı Kararları

 

 

İLÂNLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

 

 

Tıklayınız


21/3/2012 tarihli ve 28240 sayılı mükerrer Resmî Gazete'de, Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğler yayımlanmıştır.