20 Mart 2012 Tarihli ve 28239 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YASAMA BÖLÜMÜ

 

KANUNLAR

6284       Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun

6285      Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Polonya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Bilimsel ve Teknolojik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

6286      Türkiye ile Ukrayna Arasında Uluslararası Doğrudan Yük Demiryolu-Feribot Hizmetinin Organizasyonu Konusunda Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Bakanlar Kurulu Arasında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—  Başbakan Yardımcısı Beşir ATALAY’a, Adalet Bakanı Sadullah ERGİN’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU KARARI

—  Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna Ait Karar

 

YÖNETMELİKLER

—  Diyanet İşleri Başkanlığı Sicil Amirleri Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

—  Ölçü ve Ölçü Aletlerinin Tamir ve Ayarını Yapacak Kişilere Verilecek Yetki Belgesi Hakkında Yönetmelik

—  Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği

—  Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tarımsal Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—  Pamukkale Üniversitesi Güç Sistemleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

 

GENELGELER

—  Gümrük Hizmetlerinde “Tek Pencere” Sistemi ile İlgili 2012/6 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

—  Su Yönetimi Koordinasyon Kurulu ile İlgili 2012/7 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

 

TEBLİĞLER

—  Gemi Adamları İaşe Bedeli Tespit Kurulu Kararı

—  İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2012/5)

—  İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2012/7)

—  Perakende Satış Hizmet Geliri ile Perakende Enerji Satış Fiyatlarının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ

—  Özelleştirme İdaresinin 19/3/2012 Tarihli ve 2012/ÖİB-K-05 Sayılı Kararı

 

KURUL KARARI

—  Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 15/3/2012 Tarihli ve 4641 Sayılı Kararı

 

 

İLÂNLAR

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri