20 Mart 2012 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28239

KANUN

TÜRKİYE İLE UKRAYNA ARASINDA ULUSLARARASI DOĞRUDAN

YÜK DEMİRYOLU-FERİBOT HİZMETİNİN ORGANİZASYONU

KONUSUNDA TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ

İLE UKRAYNA BAKANLAR KURULU ARASINDA

ANLAŞMANIN ONAYLANMASININ UYGUN

BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

Kanun No. 6286                                                                                                           Kabul Tarihi: 8/3/2012

MADDE 1 – (1) 25 Ocak 2011 tarihinde Kiev’de imzalanan “Türkiye ile Ukrayna Arasında Uluslararası Doğrudan Yük Demiryolu-Feribot Hizmetinin Organizasyonu Konusunda Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Bakanlar Kurulu Arasında Anlaşma”nın onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

19/3/2012