20 Mart 2012 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28239

KANUN

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE POLONYA CUMHURİYETİ

HÜKÜMETİ ARASINDA BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK

İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ

UYGUN BULUNDUĞUNA

DAİR KANUN

Kanun No. 6285                                                                                                           Kabul Tarihi: 8/3/2012

MADDE 1 – (1) 6 Haziran 2011 tarihinde Varşova’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Polonya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Bilimsel ve Teknolojik İşbirliği Anlaşması”nın onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

19/3/2012